Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging

  • Home >>
  • Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging

Twee maanden na afsluiting van het internetcontract heeft de ondernemer de maandprijs verhoogd, zonder dit de consument te berichten. Consument wil nakoming conform de afgesproken prijs en niet voor een hogere prijs. Consument mag het abonnement kosteloos beëindigen per de datum waarop de internetdienst is geactiveerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een internetaansluiting. De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 37,69 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 19 april 2017 heeft de ondernemer een overeenkomst bevestigd: […]

Lees verder

Wijziging in aangeboden pakket is een omstandigheid in de risicosfeer van de ondernemer. Consument kan zich niet tegen wijziging verzetten maar is niet aan het abonnement gehouden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de gevolgen van een zenderwijziging. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Per 1 januari 2017 is bij de ondernemer het onderdeel HBO stopgezet en vervangen door film 1. Voor de consument was dat geen goede keuze en hij heeft verzocht […]

Lees verder

Ondernemer heeft fout gemaakt bij overstapservice, waardoor consument dubbele kosten heeft gemaakt. Klacht consument gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het uitvoeren van opzegservice.   De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd. De consument heeft een depotbedrag van € 52,– gestort. Standpunt van de consument De consument stelt in hoofdzaak, dat zij als gevolg van een mislukte overstap naar een andere provider nu dubbele lasten […]

Lees verder

Bedenktermijn van 14 dagen voor herroeping gaat pas in als de consument beschikt over de door de ondernemer van de dienst in bruikleen te geven hardware.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het aangaan van een overeenkomst.   De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument De consument is 30 maart 2016 een telecommunicatie-overeenkomst aangegaan met de ondernemer via een tussenpersoon; later bleek haar dat zij minder snelheid kreeg voor een hogere prijs dan […]

Lees verder

Bedenktermijn gaat in deze zaak pas in nadat de consument daadwerkelijk van de diensten van de ondernemer gebruikt heeft kunnen maken. Consument heeft dan ook binnen de bedenktermijn van 14 dagen de overeenkomst ontbonden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een glasvezel aansluiting. De consument heeft op 27 augustus 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 76,76 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Vernietiging gaat niet verder dan partiële ongeldigheid van de overeenkomst met betrekking tot het toestelgedeelte.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een abonnement inclusief een mobiele telefoon. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 28 april 2014 heb ik een overeenkomst gesloten met een ’gratis’ toestel. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad kan de overeenkomst worden bestempeld als een kredietovereenkomst, […]

Lees verder

Tussen partijen gesloten overeenkomst niet goed nagekomen door ondernemer. Mobiele toestel is wel vijf keer ter reparatie aangeboden. Overeenkomst ontbonden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een defecte mobiele telefoon. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In augustus 2015 begon mijn telefoonabonnement. De telefoon die werd opgestuurd had een fabrieks fout. De telefoon viel zonder reden uit. Dit gebeurde vrijwel dagelijks. Nu, bijna een jaar verder, […]

Lees verder

Vernietiging overeenkomst afgesloten met minderjarige.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het ten onrechte afsluiten van een mobiel telefoonabonnement. De consument heeft op 4 maart 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 58,88 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het […]

Lees verder

De termijn van de installatie van het telefoonpakket is niet dermate lang dat de consument gerechtigd was de overeenkomst kon ontbinden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de annulering van een abonnement.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 12 januari 2007 heeft de consument [een pakket] besteld, dat binnen zeven weken hierna geleverd zou moeten worden. Na het verstrijken van een periode van zeven weken […]

Lees verder