Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging

  • Home >>
  • Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging

Overeenkomst niet opgezegd door consument na verhuizing; ondanks geen gebruik gemaakt van dienst toch abonnementskosten verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verschuldigdheid van abonnementsgelden   De consument heeft op 1 juli 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is in juni 2007 verhuisd van de woning in zijn toenmalige woonplaats naar de […]

Lees verder

Gesloten overeenkomst met een minderjarige als schijnvertegenwoordiger van zijn moeder

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.   De consument heeft in oktober 2001 de klacht voor het eerst voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het onderhavige telefoonabonnement is niet door mij afgesloten. Ik merkte van het bestaan […]

Lees verder

Overeenkomst is aangegaan voor 24 maanden; beëindigen na 12 maanden. Termijn van 24 maanden is niet onredelijk bezwarend

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de duur van de abonnementsperiode.   De consument heeft op 23 november 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat zij op 25 januari 2010 [een Sim Only] overeenkomst met de ondernemer […]

Lees verder

Tariefsverhoging niet uitdrukkelijk genoemd als grond voor tussentijdse beëindiging

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een internetabonnement.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 88,88 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in februari 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument […]

Lees verder

Gunstige uitleg opzegtermijn consument wegens gebrek aan bewijs bij ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een telefoon- en internetaansluiting.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 44,78 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 23 maart 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de […]

Lees verder

Termijn voor tussentijdse opzegging wegens tariefsverhoging ruim overschreden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door de ondernemer doorgevoerde tariefwijziging.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument voert aan dat de ondernemer in juli 2008 het tarief van [het ADSL abonnement] heeft gewijzigd van € 23,95 naar € 24,–. De consument is het […]

Lees verder

Netwerkproblemen reden voor ontbinding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een abonnement voor een mobiele telefoonaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een abonnement voor een mobiele telefoonaansluiting bij de ondernemer, waarbij hij gebruik maakt van twee simkaarten met hetzelfde telefoonnummer (een duo simkaart). […]

Lees verder

Ondernemer biedt overstapservice aan, maar kan overeenkomst met oude ondernemer niet tussentijds opzeggen. Ondernemer heeft nieuwe overeenkomst te vroeg in laten gaan

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een dubbel abonnement. De consument heeft op 13 april 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 12 januari 2013 een abonnement bij de ondernemer afgesloten inclusief overstapservice. De vertegenwoordiger […]

Lees verder