Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging

  • Home >>
  • Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging

Overeenkomst niet opgezegd door consument na verhuizing; ondanks geen gebruik gemaakt van dienst toch abonnementskosten verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verschuldigdheid van abonnementsgelden   De consument heeft op 1 juli 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is in juni 2007 verhuisd van de woning in zijn toenmalige woonplaats naar de […]

Lees verder