Ontbinding/opzegging/tussentijdse beëindiging

  • Home >>
  • Ontbinding/opzegging/tussentijdse beëindiging

Consument verlangt voortzetting werkzaamheden. Commissie van oordeel dat stilleggen werk voor risico consument dient te komen en ondernemer gerechtigd is kosten te berekenen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de wijze van uitvoering van aangenomen werk, met inachtneming van een vaststellingsovereenkomst d.d. 12 september 2012, alsmede de door de ondernemer in rekening gebrachte kosten.   De consument heeft een bedrag van € 7.459,08 onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van […]

Lees verder