Ontbinding overeenkomst

Ondernemer verricht klein deel van werkzaamheden en komt verplichtingen niet na, commissie ontbindt overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer zijn afgesproken verplichtingen tot het uitvoeren van schilderwerk niet nakomt. De consument heeft een aanbetaling gedaan, maar de ondernemer heeft na korte tijd het werk niet meer voortgezet. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en wil het aanbetaalde bedrag terug. De […]

Lees verder

Ondernemer kan niet volstaan met refurbished televisie als vervanging, overeenkomst wordt ontbonden

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het screenpanel van zijn televisie, deze is namelijk defect geraakt. De te verwachten gebruiksduur is 60 maanden en de consument heeft de televisie maar 42 maanden in gebruik gehad. De consument wil een compensatie gelijk aan 18/60e deel van het aankoopbedrag. Het reparatiebedrijf van de ondernemer […]

Lees verder

Productiefout ontstaat binnen te verwachten levensduur laptop, overeenkomst wordt ontbonden

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een laptop waar regelmatig problemen met het beeldscherm zijn ontstaan. Het beeldscherm is meerdere keren onder de garantie vervangen. Nu heeft de consument hetzelfde probleem, maar de ondernemer en de fabrikant willen het beeldscherm niet meer kosteloos vervangen omdat het vervangingsprogramma door de producent is stopgezet. De […]

Lees verder

Ondernemer schoot te kort in uitvoering van overeenkomst, nu de klok na 3x nog niet juist is gerepareerd. Ontbinding reparatie overeenkomst

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 juli 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren verrichten van reparatiewerkzaamheden van een Engelse pubklok tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 160,–. De reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd op of omstreeks […]

Lees verder