Ontbinding

Ondernemer kan fiets nog leveren, ontbinding niet aan de orde

Waar gaat de uitspraak over? De consument bestelde een sportfiets van de ondernemer. De fiets is echter nooit geleverd. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst, alsmede een schadevergoeding. Volgens de ondernemer heeft de levering vertraging opgelopen door een slecht leverbaar onderdeel. Volgens de track & trace-gegevens is de fiets vervolgens aan de consument geleverd, […]

Lees verder

ondernemer heeft ondeugdelijke bakfiets geleverd; consument recht op ontbinding van de overeenkomst.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het functioneren van de door de consument voor een bedrag van € 1.765,– (inclusief montagekosten) op 19 oktober 2017 bij de ondernemer aangeschafte bakfiets. De consument heeft op 18 mei 2018 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Na de oogmeting is een aankoopbevestiging aan consument meegegeven. Er is een geldige overeenkomst tot stand gekomen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een volgens de ondernemer op 13 september 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een brilmontuur en multifocale glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.059,–. De levering vond plaats op […]

Lees verder

Een van de twee geretourneerde schoenen was duidelijk meer gebruikt dan noodzakelijk was. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 1 oktober 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om twee paar schoenen [merknaam] (hierna: schoenen) te leveren tegen de daarvoor door de consument te betalen totaalprijs van           € 1.060,–, namelijk € 470,– voor de [merk] […]

Lees verder

Ondanks herhaalde reparatieverzoeken functioneert het remsysteem onvoldoende. Dat is een ernstig veiligheidsgebrek.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 augustus 2017 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe fiets van het merk [naam], tegen een door de consument te betalen prijs van € 2.676,98. De overeenkomst is omstreeks 2 september 2017 […]

Lees verder

Niet althans onvoldoende vastgesteld dat de bestelling bij de consument volledig is afgeleverd; ontbinding gerechtvaardigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit twee op 14 juli 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van de orders ME1407170207 (één doos) en ME1407170215 (twee dozen) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijzen van € 1.460,85 respectievelijk € 2.203,95, totaal […]

Lees verder

Adequate reactie ondernemer ruim een jaar na levering nog uitgebleven; ondernemer jegens consument blijvend in gebreke. Ontbinding overeenkomst.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit het feit dat de door de ondernemer aan de consument, ingevolge de overeenkomst van 19 mei 2015, voor een prijs van € 199,00 (en € 50,00 bijkomende kosten) geleverde skelter van het merk [merknaam] gebreken vertoont en het nalaten van de ondernemer om deze te verhelpen. […]

Lees verder

Schade zo miniem en onduidelijk of deze door consument is veroorzaakt dat schade voor rekening en risico ondernemer komt.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit het feit dat de ondernemer niet bereid is de door de consument geretourneerde ring, aan haar geleverd ingevolge de overeenkomst van 29 december 2015 voor een prijs van € 73,00, terug te nemen onder restitutie van het volledige aankoopbedrag.  De consument heeft op 26 januari 2016 […]

Lees verder
1 2 3 7