Ontbinding

Accommodatie geboekt onder valse naam

Waar gaat de uitspraak over? De recreant klaagt erover dat hij en zijn gezelschap vanwege overlast vroegtijdig zijn weggestuurd uit het huisje. Ook klaagt de consument over de schoonmaakkosten die hij heeft moeten betalen. Ter zitting is gebleken dat de recreant het huisje bewust had geboekt op een onjuiste naam. De recreant verlangt terugbetaling van […]

Lees verder

Terugkomende schade grindvloer rechtvaardigt partiële ontbinding

Waar gaat de uitspraak over? Eerder heeft de voorzitter van de commissie een voorbeslissing genomen, waarbij de consument ontvankelijk werd verklaard in zijn klacht. De consument klaagt over terugkerende schade aan de bij de ondernemer gekochte grindvloer. De overeenkomst wordt deels door de commissie ontbonden. De uitspraak is ten dele gegrond. De uitspraak Behandeling van […]

Lees verder

Vordering tot ontbinding afgewezen

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht twee nieuwe elektrische fietsen van de ondernemer. Beide fietsen vertonen (dezelfde) gebreken. De consument verlangt ontbinding van één van de gekochte fietsen. De ondernemer voert aan dat hij niet in verzuim verkeert, zodat ontbinding moet worden afgewezen. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft geen gebreken ontdekt. […]

Lees verder

Voertuig kan niet binnen afzienbare tijd gerepareerd worden, commissie ontbindt overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een volledig elektrisch aangedreven brommobiel van de ondernemer. Het geschil vloeit voort uit het niet naar behoren functioneren van het accupakket van het voertuig. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer heeft aangevoerd dat het defecte accupakket onder de garantie valt, maar dat de ondernemer […]

Lees verder

Vordering tot ontbinding consumentenkoopovereenkomst slaagt

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een droger van de ondernemer (consumentenkoopovereenkomst). De droger is een keer vervangen en meerdere keren gerepareerd, waardoor de consument geen vertrouwen meer heeft in het apparaat. De consument verlangt daarom ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend bij de commissie. Een door de commissie […]

Lees verder

Zorgaanbieder had geen zwaarwegende reden om de overeenkomst op te zeggen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft een intakegesprek gehad bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft de zorg beëindigd, omdat de cliënt volgens de zorgaanbieder niet eerlijk is geweest tijdens het intakegesprek en een gevaarlijke situatie voor de medebewoners creëert. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder de overeenkomst niet mocht opzeggen. De reden was onvoldoende […]

Lees verder

Geen sprake van internationaal misdrijf door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument had een sportschoolabonnement bij de ondernemer. De consument is van mening dat de handelwijze  van de ondernemer als een misdrijf tegen de menselijkheid gekwalificeerd moet worden en doet daarvoor een beroep op internationaal (straf)recht. De consument is van mening dat her hardhandig en op gewelddadige wijze tegen hem […]

Lees verder
1 2 3 9