Ontbinding

Ondernemer plaatst zonder overleg installatie die niet overeenkomt met wensen consument: ontbinding overeenkomst

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in mei 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een multi-split unit ( een buitenunit en twee binnenunits) airconditioner (Samsung Prestige) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.095,–. De levering en de […]

Lees verder

Algehele ontbinding van de terzake spuitwerk gemaakte afspraken wegens ernstig en ingrijpend tekortschieten

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit twee op 22 januari 2007 en op 13 februari 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot respectievelijk het doen van stukadoorswerkzaamheden (spackspuiten) en het betegelen/installeren van een badkamer en twee toiletten tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van […]

Lees verder

Partijen hadden afgesproken frequenter contact te hebben. De ondernemer hield zich daar later niet meer aan, maar dat rechtvaardigt nog niet het zonder laatste waarschuwing beëindigen van de opdracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument de in rekening gebrachte courtage verschuldigd is aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In mei 2009 is de opdracht mondeling aan de ondernemer gegeven en daarna schriftelijk vastgelegd. In het najaar van […]

Lees verder

Ontbindende voorwaarde in de overeenkomst opgenomen

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 10 februari 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.000,– exclusief montage en bouwkundige […]

Lees verder
  • 24 mei 2009
  • Wonen

Ontbinding: terug naar toestand van vóór de overeenkomst: korting op inruilwaarde in casu voor rekening van de ondernemer.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 oktober 1999 tussen partijen tot stand gekomen koop/inruil overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een gebruikte auto tegen de daarvoor door de consument bij te betalen prijs van ƒ 10.345,–. De levering is geschied op of omstreeks 29 […]

Lees verder
1 7 8 9