Ontvankelijk

Vanwege kort tijdsbestek aankondiging sluiting en sluiting opvang niet mogelijk interne klachtenprocedure te doorlopen. Urgentie werkzaamheden is niet door ondernemer onderbouwd.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument niet eerst volledig de interne klachtenprocedure had moeten doorlopen alvorens naar de Geschillencommissie te gaan. Maar ook of de ondernemer twee dagen van te voren een sluiting voor één dag wegens verbouwing mocht aankondigen. Beide vragen kunnen met ‘nee’ worden […]

Lees verder

Aansluiting zowel zakelijk als privé; klacht kan worden behandeld

Waar gaat de uitspraak over? De vraag die moet worden beantwoord is of de consument ontvankelijk is in zijn klacht. Hierbij is relevant of de consument een zakelijk of persoonlijk contract heeft afgesloten. De commissie is van mening dat het contract zowel zakelijk als privé is. De klacht kan dus ook als een klacht van […]

Lees verder

Cliënt is ondanks uitspraak van Regionaal Tuchtcollege ontvankelijk in zijn klacht

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt verwachtte een vrijwillige behandeling te ondergaan, maar verwijt zorgaanbieder dat hij is aangemeld voor een gedwongen behandeling. Cliënt stelt door de zorgaanbieder onder druk te zijn gezet om een behandeling te accepteren die hij niet wilde. Zorgaanbieder stelt dat het Regionaal Tuchtcollege over dezelfde klachtonderdelen heeft geoordeeld en is […]

Lees verder

consument niet de opdrachtgever, zodat hij niet-ontvankelijk is in zijn klacht

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. Uit de stukken blijkt dat de ondernemer in 2016 werkzaamheden heeft uitgevoerd aan de appartementen aan de Rubensstraat 1 tot en met 8 te Groningen, zulks in opdracht van een tweetal verenigingen van eigenaren. De consument was lid van een van de twee verenigingen en […]

Lees verder