Ontvankelijkheid/Bevoegdheid

commissie bevoegd te oordelen over de klachten die niet vallen onder de reikwijdte van het examenreglement.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van onderwijs in het kader van de HBO opleiding Logopedie. De opleiding vond plaats vanaf september 2014. Het geschil heeft betrekking op de beoordeling van examens, afwikkeling van […]

Lees verder

commissie niet bevoegd kennis te nemen van geschillen over de in artikel 10 lid 2 van het Uitvoeringsreglement Toetsing en Examinering 2018-2019 genoemde onderwerpen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een opleiding Bachelor Fysiotherapie De consument heeft de opleiding afgerond omstreeks medio 2018. Het geschil betreft de telkens wisselende beoordeling van door de consument ingediende onderzoeks-voorstellen en de voor […]

Lees verder

AMM Geen overeenkomst tussen vader van meerderjarige zoon en ondernemer; commissie niet bevoegd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 juni 2014 tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een opleiding MBO 4 tot junior accountmanager. De opleiding vond plaats op of omstreeks september 2014 tot juni 2017. Het geschil betreft de vraag waartoe de ondernemer […]

Lees verder

Overeenkomst waaraan klacht ten grondslag ligt niet met ondernemer gesloten

Standpunt van de consument Het ter zitting toegelichte standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het geschil vloeit voort uit een op 17 september 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verzorgen van een tweejarige opleiding [naam opleiding] tegen de daarvoor door de consument te […]

Lees verder