Ontvankelijkheid (geschil bij commissie)

  • Home >>
  • Ontvankelijkheid (geschil bij commissie)

Geen nieuwe feiten/omstandigheden; ne bis in idem.

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak: Begin augustus 1999 heeft de ondernemer naar aanleiding van een incident, zoals wordt omschreven in het op 10 januari 2000 door de commissie uitgebrachte advies, de overeenkomst met de consument opgezegd en zoon [naam zoon] de toegang tot het park ontzegd. De consument […]

Lees verder