Ontvankelijkheid

Beklaagde trad niet op als makelaar tegenover klaagster; klaagster niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster klaagt over de handelwijze van de beklaagde. Het betreft de taxatie van de grondprijs. De commissie verklaart de klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, omdat de beklaagde niet als makelaar (vastgoedprofessional) is opgetreden tegenover de klaagster. De uitspraak Behandeling van het geschil De commissie heeft de behandeling van het geschil […]

Lees verder
  • 21 september 2023

Klager wordt door commissie ontvankelijk verklaard inzake tuchtklacht

Waar gaat de uitspraak over? Het betreft een voorbeslissing. De beklaagde heeft aangevoerd dat de klager niet ontvangen kan worden in de klacht in verband met een overschrijding van fatale termijnen. De commissie heeft de klager ontvankelijk verklaard, omdat er volgens de commissie – gelet op de wijziging in de klachtenprocedure – geen sprake van […]

Lees verder
  • 24 juli 2023

Zorgaanbieder handelde zorgvuldig en stuurde informatie tijdig door

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt was onder behandeling bij de zorgaanbieder. Cliënt is van mening dat de operatie niet goed is uitgevoerd door de zorgaanbieder. Ook vordert cliënt een schadevergoeding. Tijdens de zitting bracht cliënt een aanvullende klacht in, maar deze is niet door de commissie behandeld. Cliënt had de klacht eerder dan […]

Lees verder

Zorgaanbieder beëindigde zorgverlening zonder waarschuwing

Waar gaat de uitspraak over? Cliënten zijn het niet eens met de zorgindicatie die is afgegeven door de zorgaanbieder. Op een gegeven moment is de zorg door de zorgaanbieder beëindigd. Cliënten zijn het niet eens met de handelwijze van de zorgaanbieder. Het beroep op niet-ontvankelijkheid wordt door de commissie afgewezen. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Klacht ontvankelijk op basis van reglement commissie

Waar gaat de uitspraak over? De consument beklaagt zich over het feit dat de slimme meter niet uit te lezen is en stelt de ondernemer daar verantwoordelijk voor. De ondernemer is van mening dat niet zij, maar de netbeheerder verantwoordelijk is voor de werking van de meter en het netwerk waar deze op is aangesloten […]

Lees verder

Klachtenprocedure wordt beschouwd als volledig doorlopen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt stelt dat aan hem de verkeerde medicijnen zijn toegeschreven. Voordat de klacht van cliënt inhoudelijk behandeld kan worden, dient te worden beoordeeld of cliënt in zijn klacht ontvankelijk is. De zorgaanbieder heeft immers aangevoerd dat de klachtenprocedure niet volledig is doorlopen. De cliënt heeft afgezien van een gesprek met […]

Lees verder

Uitbreiden van een klacht wordt niet gezien als indienen van nieuwe klacht, consument te laat

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft bestratingswerkzaamheden uitgevoerd in de tuin van de consument. Voordat het geschil inhoudelijk behandeld kan worden, dient de commissie te beoordelen of de consument ontvankelijk is. Dat de consument later onderdelen heeft toegevoegd aan de klacht, maakt niet dat de klaagtermijn verzet moet worden. De eerste klacht is […]

Lees verder
  • 24 maart 2023
  • Groen
1 2 3 9