(On)Zorgvuldig handelen

Consument vindt dienstverlening niet conform de Algemene Voorwaarden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de handelwijze van de ondernemer tijdens de verhuizing van de consument. De consument beweert dat de ondernemer niet heeft voldaan aan de Algemene Voorwaarden en de gemaakte afspraken. Bovendien stelt de consument dat de nagestuurde inventarislijst incompleet was en belangrijke waardes ontbraken. Daarnaast voelde de consument zich […]

Lees verder

Makelaar berispt voor onjuiste informatieverstrekking bij verkoop woonboerderij

Waar gaat de uitspraak over? De klacht betreft de onjuiste informatieverstrekking door de beklaagde aan de klagers tijdens de verkoop van een woonboerderij. De klagers stellen dat de beklaagde onrechtmatig heeft gehandeld door niet de vereiste zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen en relevante informatie achter te houden, met name met betrekking tot een recht van […]

Lees verder

Kwaliteit zorg en klachtafhandeling zorgaanbieder onvoldoende. Geen vergoeding voor verrichte mantelzorg

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de cliënte heeft geleverd en de wijze waarop de zorgaanbieder met de klachten en zorgen van klager is omgegaan. De commissie heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen van de klachtencommissie. Dit […]

Lees verder

Ernstig ondermaatse zorg verleend door zorgaanbieder, maar verband met overlijden niet komen vast te staan.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de vader van klaagster heeft geleverd. De zorgaanbieder heeft de vader van klaagster ernstig verwaarloosd, medewerkers waren ondeskundig, onzorgvuldig en er was sprake van ondermaatse zorgverlening. De zorgaanbieder stelt dat geen sprake was van gebrekkige zorgverlening, omdat de […]

Lees verder

Cliënte ontevreden over toegewezen woning

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is ontevreden over de woning die haar is toegewezen. Zij moet een periode wachten voordat de woning op haar naam gezet kan worden en er zouden mensen ongewenst naar binnen zijn gekomen. Ook is de cliënte ontevreden over de begeleider. Volgens de zorgaanbieder is het niet mogelijk een […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet aansprakelijk voor verdwijnen gouden ringen

Waar gaat de uitspraak over? Vlak voor het overlijden van moeder van klager zijn er twee gouden ringen uit het zorgappartement bij zorgaanbieder van moeder verdwenen. Klager vindt dat zorgaanbieder laks heeft gereageerd, klager heeft een slecht gevoel bij het lerend vermogen van de zorgaanbieder en klager vindt de communicatie over de inboedelverzekering zeer verwarrend. […]

Lees verder

Operatie aan meniscus. Complicatie komt vaak voor bij bepaalde stand van het been.

Waar gaat de uitspraak over? Een uitgevoerde kijkoperatie in de meniscus heeft de cliënt veel pijnklachten opgeleverd en een hersteloperatie moeten ondergaan. Ook is hij niet geïnformeerd over de risico’s van een dergelijke ingreep. Volgens de zorgaanbieder is duidelijk besproken wat de ingreep zou inhouden en is gewezen op de risico’s. Dit is ook vastgelegd […]

Lees verder

Klacht over termijnoverschrijding klachtenbehandeling gegrond, klachten over zorgverlening ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is niet tevreden over het handelen van de zorgaanbieder en heeft hier meerdere klachten over. De klachten gaan over het voorschrijven van medicatie, onzorgvuldig handelen bij het doorverwijzen naar het ziekenhuis, niet doorverwijzen voor onderzoek bij verdenking van longontsteking, niet afzeggen van gelande afspraak voor metabole screening en het […]

Lees verder
1 2 3 19