(On)Zorgvuldig handelen

Cliënte ontevreden over toegewezen woning

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is ontevreden over de woning die haar is toegewezen. Zij moet een periode wachten voordat de woning op haar naam gezet kan worden en er zouden mensen ongewenst naar binnen zijn gekomen. Ook is de cliënte ontevreden over de begeleider. Volgens de zorgaanbieder is het niet mogelijk een […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet aansprakelijk voor verdwijnen gouden ringen

Waar gaat de uitspraak over? Vlak voor het overlijden van moeder van klager zijn er twee gouden ringen uit het zorgappartement bij zorgaanbieder van moeder verdwenen. Klager vindt dat zorgaanbieder laks heeft gereageerd, klager heeft een slecht gevoel bij het lerend vermogen van de zorgaanbieder en klager vindt de communicatie over de inboedelverzekering zeer verwarrend. […]

Lees verder

Operatie aan meniscus. Complicatie komt vaak voor bij bepaalde stand van het been.

Waar gaat de uitspraak over? Een uitgevoerde kijkoperatie in de meniscus heeft de cliënt veel pijnklachten opgeleverd en een hersteloperatie moeten ondergaan. Ook is hij niet geïnformeerd over de risico’s van een dergelijke ingreep. Volgens de zorgaanbieder is duidelijk besproken wat de ingreep zou inhouden en is gewezen op de risico’s. Dit is ook vastgelegd […]

Lees verder

Klacht over termijnoverschrijding klachtenbehandeling gegrond, klachten over zorgverlening ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is niet tevreden over het handelen van de zorgaanbieder en heeft hier meerdere klachten over. De klachten gaan over het voorschrijven van medicatie, onzorgvuldig handelen bij het doorverwijzen naar het ziekenhuis, niet doorverwijzen voor onderzoek bij verdenking van longontsteking, niet afzeggen van gelande afspraak voor metabole screening en het […]

Lees verder

Cliënt mag niet voorwaarden en duur van behandeling of opname bepalen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is uit de kliniek van zorgaanbieder ontslagen. Zorgaanbieder zag geen grond meer om de opname te verlengen, omdat cliënt een alternatief was geboden in de vorm van ambulante hulp. Cliënt verlangt langdurige opname door de zorgaanbieder. Zorgaanbieder acht de ambulante behandeling op dit moment toereikend. De commissie is van […]

Lees verder

Zorgaanbieder is niet tekortgeschoten in de geleverde zorg

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft in 2015 een operatie tot verwijdering van een hersentumor ondergaan wat heeft geleid tot een gedragsverandering. Vanwege ernstige problemen is cliënte in 2017 opgenomen in een instelling van de zorgaanbieder, maar volgens cliënte zonder succes. Zorgaanbieder stelt zich op het standpunt dat cliënte naar beste kunnen is begeleid […]

Lees verder

Had op weg van cliënt gelegen om hulp van de zorgaanbieder in te roepen op moment dat hij merkte dat kunstgebit klemde. Schade is door hem zelf veroorzaakt.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt houdt de zorgaanbieder aansprakelijk omdat deze zijn kunstgebit niet heeft willen terugplaatsen nadat zijn kiesresten waren verwijderd. Hierdoor was de cliënt genoodzaakt om dit zelf te doen, waarna hij schade in zijn mond heeft opgelopen. De kaakchirurg heeft de behandeling uitgevoerd en na afloop van de behandeling geoordeeld dat […]

Lees verder

Onzorgvuldig om pijnstiller te halen terwijl cliënt pijn op de borst had, benauwd was en nauwelijks kon ademhalen.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte lag in het ziekenhuis vanwege Corona. Zij is niet goed behandeld. Volgens cliënte had haar hartstilstand voorkomen kunnen worden als de zorgaanbieder adequaat had gehandeld. De uitkomst van het screeningsonderzoek was dat er geen sprake was van een mogelijke calamiteit. Er werd geoordeeld dat de reanimatie van cliënte niet […]

Lees verder
1 2 3 18