(On)Zorgvuldig handelen

Thuissituatie van klager niet stabiel, daarom kon de zorgverlener nog niet beginnen met de behandeling van de zoon

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam] en De Opvoedpoli BV, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 12 oktober […]

Lees verder

Na twee gesprekken gaf de cliënt aan niet door de zorgaanbieder behandeld te willen worden. De zorgaanbieder heeft de patiënt daarna doorgestuurd naar een andere zorgaanbieder. Er is geen sprake van onterechte declaraties.

In het geschil tussen [Gemachtigde], in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn zoon [cliënt], wonende te [plaats], en Sanita Kliniek B.V., gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Bij de behandeling heeft de zorgaanbieder zich voldoende ingespannen. De zorgaanbieder had wel vooraf inzage moet geven over de rapportage aan de huisarts.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en   Lionarons GGZ B.V., gevestigd te Heerlen, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de stukken, die […]

Lees verder

De zorgaanbieder heeft zonder toestemming vertrouwelijke informatie verschaft aan de woningcoöperatie, klacht is gegrond. Het is niet vast te stellen of dit in verband staat met het niet toewijzen van de woning.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Dimence, gevestigd te Deventer (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Gebrekkige communicatie richting de patiënt, onvoldoende voortvarend gehandeld voor het tweede intakegesprek. Schadevergoeding op zijn plaats.

In het geschil tussen: Cliënt en Antes, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op […]

Lees verder

Klacht is ongegrond, niet meer te achterhalen hoe behandeling twintig jaar geleden verliep en onvoldoende aanwijzingen dat de klachtencommissie de klachten niet serieus nam

In het geschil tussen Cliënt en Stichting MET ggz (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 21 […]

Lees verder

Client klaagt over tarieven behandeling. Deze zijn echter volgens de landelijke afspraken over DBC systematiek. Er is niet gebleken dat zorginstelling daar onjuiste uitvoering aan heeft gegeven.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Rivierduinen, gevestigd te Leiden (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

De zorginstelling heeft voldoende toezicht gehouden op het behandeltraject en vindt dat behandelaar niet onzorgvuldig gehandeld heeft

In het geschil tussen Cliënt en Parnassia Groep B.V. (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 5 […]

Lees verder

Overplaatsing naar een andere groep hoeft niet te worden teruggedraaid maar rol van de hulpverleners is onduidelijk gebleven

In het geschil tussen Cliënte en Stichting regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen Nijmegen & Rivierenland (RIBW), gevestigd te Nijmegen, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij het doen van aangifte en bij het beëindigen van de behandelrelatie

In het geschil tussen Cliënt en Parnassia Groep BV, gevestigd te Den Haag,(verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder
1 16 17 18