(On)Zorgvuldig handelen

Zorgaanbieder is niet tekortgeschoten in de geleverde zorg

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft in 2015 een operatie tot verwijdering van een hersentumor ondergaan wat heeft geleid tot een gedragsverandering. Vanwege ernstige problemen is cliënte in 2017 opgenomen in een instelling van de zorgaanbieder, maar volgens cliënte zonder succes. Zorgaanbieder stelt zich op het standpunt dat cliënte naar beste kunnen is begeleid […]

Lees verder

Had op weg van cliënt gelegen om hulp van de zorgaanbieder in te roepen op moment dat hij merkte dat kunstgebit klemde. Schade is door hem zelf veroorzaakt.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt houdt de zorgaanbieder aansprakelijk omdat deze zijn kunstgebit niet heeft willen terugplaatsen nadat zijn kiesresten waren verwijderd. Hierdoor was de cliënt genoodzaakt om dit zelf te doen, waarna hij schade in zijn mond heeft opgelopen. De kaakchirurg heeft de behandeling uitgevoerd en na afloop van de behandeling geoordeeld dat […]

Lees verder

Onzorgvuldig om pijnstiller te halen terwijl cliënt pijn op de borst had, benauwd was en nauwelijks kon ademhalen.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte lag in het ziekenhuis vanwege Corona. Zij is niet goed behandeld. Volgens cliënte had haar hartstilstand voorkomen kunnen worden als de zorgaanbieder adequaat had gehandeld. De uitkomst van het screeningsonderzoek was dat er geen sprake was van een mogelijke calamiteit. Er werd geoordeeld dat de reanimatie van cliënte niet […]

Lees verder

Arts heeft de mogelijkheid te beslissen een patiënt niet langer door te behandelen als dit medisch gezien niet zinvol is, ook als de patiënt van tevoren heeft aangegeven doorbehandeld te willen worden

Waar gaat de uitspraak over? Volgens klager heeft de zorgaanbieder onzorgvuldig gehandeld door de moeder van klager niet door te behandelen en klager daarin geen keus te bieden, waarna zij is komen te overlijden. De moeder verkeerde in een slechte medische situatie; zij had een longtumor, kon niet slikken en had stilstaande stembanden. De moeder […]

Lees verder

Melding Veilig Thuis had aan klaagster gemeld moeten worden

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster heeft drie kinderen en is door de rechtbank benoemd tot voogd. Een medewerker van een zorgaanbieder heeft een melding gedaan over klaagster bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Eén van haar kinderen zou contact hebben gehad met de betreffende medewerker over hoe klaagster de kinderen verzorgd. Klaagster stelt dat er […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft voorafgaand aan operatie informatie verstrekt. Geen aanwijzingen dat er onzorgvuldig is gehandeld bij de operatie.

Waar gaat de uitspraak over? Klacht betreft de door cliënt gestelde malpositie van een in zijn linker heup geplaatste prothese (schroefcup). Ook is er volgens hem onvoldoende informatie verstrekt over de specifieke risico’s van de geplaatste cup. Volgens zorgaanbieder is cliënt voldoende geïnformeerd over de operatie en mogelijke complicaties. Het herstel van de operatie verliep […]

Lees verder

Commissie bevoegd om te oordelen over de wijze van bloedafname. Afspraken daarvoor kunnen ook via de vaste telefoon worden gemaakt.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt klaagt over de wijze waarop hij zich bij de zorgaanbieder dient aan te melden voor een bloedafname. Hij kan niet met een vaste telefoon een afspraak maken. De zorgaanbieder heeft aangevoerd dat de commissie niet bevoegd is om over de klacht te oordelen aangezien deze niet ziet op de […]

Lees verder

Geen nieuwe feiten of omstandigheden na de procedure bij het Tuchtcollege. Commissie komt tot zelfde oordeel.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft een darmoperatie gehad waaraan ze ernstige klachten heeft overgehouden. Volgens haar is zij niet geïnformeerd over de operatie, mogelijke complicaties en alternatieven. Ze houdt de zorgaanbieder daarvoor verantwoordelijk. De interne klachtencommissie acht zij niet onafhankelijk. De zorgaanbieder verwijst naar een uitspraak van het regionaal tuchtcollege waarin is aangegeven […]

Lees verder

Reden voor consult is bepalend voor medische behandeling

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de cliënt is de diagnose van een uterusmyoom (vleesboom) te laat vastgesteld. Ook is nagelaten een gynaecologisch onderzoek uit te voeren. Door te late diagnose heeft cliënte een posttraumatisch stresssyndroom. Zij eist een schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder had cliënte een consult bij de gynaecoloog voor afwijkende uitstrijkje (portio cytologie) […]

Lees verder

Het niet vervoeren van cliënt naar ziekenhuis door ambulanceverpleegkundigen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt voelde een herseninfarct opkomen omdat de klachten overeenkwamen met de klachten die hij eerder had gehad. De ambulanceverpleegkundige heeft na onderzoek besloten om cliënt niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Cliënt werd de volgende ochtend wakker met uitvalverschijnselen en coördinatieproblemen waarna de huisarts cliënt met ambulance naar het […]

Lees verder