(On)Zorgvuldig handelen

Zorgaanbieder heeft voorafgaand aan operatie informatie verstrekt. Geen aanwijzingen dat er onzorgvuldig is gehandeld bij de operatie.

Waar gaat de uitspraak over? Klacht betreft de door cliënt gestelde malpositie van een in zijn linker heup geplaatste prothese (schroefcup). Ook is er volgens hem onvoldoende informatie verstrekt over de specifieke risico’s van de geplaatste cup. Volgens zorgaanbieder is cliënt voldoende geïnformeerd over de operatie en mogelijke complicaties. Het herstel van de operatie verliep […]

Lees verder

Commissie bevoegd om te oordelen over de wijze van bloedafname. Afspraken daarvoor kunnen ook via de vaste telefoon worden gemaakt.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt klaagt over de wijze waarop hij zich bij de zorgaanbieder dient aan te melden voor een bloedafname. Hij kan niet met een vaste telefoon een afspraak maken. De zorgaanbieder heeft aangevoerd dat de commissie niet bevoegd is om over de klacht te oordelen aangezien deze niet ziet op de […]

Lees verder

Geen nieuwe feiten of omstandigheden na de procedure bij het Tuchtcollege. Commissie komt tot zelfde oordeel.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft een darmoperatie gehad waaraan ze ernstige klachten heeft overgehouden. Volgens haar is zij niet geïnformeerd over de operatie, mogelijke complicaties en alternatieven. Ze houdt de zorgaanbieder daarvoor verantwoordelijk. De interne klachtencommissie acht zij niet onafhankelijk. De zorgaanbieder verwijst naar een uitspraak van het regionaal tuchtcollege waarin is aangegeven […]

Lees verder

Reden voor consult is bepalend voor medische behandeling

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de cliënt is de diagnose van een uterusmyoom (vleesboom) te laat vastgesteld. Ook is nagelaten een gynaecologisch onderzoek uit te voeren. Door te late diagnose heeft cliënte een posttraumatisch stresssyndroom. Zij eist een schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder had cliënte een consult bij de gynaecoloog voor afwijkende uitstrijkje (portio cytologie) […]

Lees verder

Het niet vervoeren van cliënt naar ziekenhuis door ambulanceverpleegkundigen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt voelde een herseninfarct opkomen omdat de klachten overeenkwamen met de klachten die hij eerder had gehad. De ambulanceverpleegkundige heeft na onderzoek besloten om cliënt niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Cliënt werd de volgende ochtend wakker met uitvalverschijnselen en coördinatieproblemen waarna de huisarts cliënt met ambulance naar het […]

Lees verder

Cliënt voldoet niet aan de criteria uit de richtlijn LTH. Zij is op eigen gelegenheid naar spoedeisende hulp gegaan. Geen schade aan hoofd zichtbaar. Handelen van zorgaanbieder niet onzorgvuldig.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft een verkeersongeluk gehad en is naar de spoedeisende hulp van de zorgaanbieder geweest. Het geschil gaat over de aldaar ontvangen traumahulp. Daarnaast meent de cliënte dat het medisch dossier niet op orde is. Volgens de zorgaanbieder is de traumahulp zorgvuldig geweest. Er bestond geen noodzaak voor aanvullend beeldvormend […]

Lees verder

Zorgaanbieder beschikte over beperkte gegevens. Gezien de uiterlijke verschijningsvorm van de bolvormige afwijking in het hoofd heeft zorgaanbieder niet tot andere diagnose kunnen komen.

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënte is een bolvormige afwijking in haar hoofd ten onrechte aangemerkt als een cyste in plaats van een tumor. De neuroloog is bovendien betrokken geweest bij de klachtenprocedure van de zorgaanbieder en hij is lid van het tuchtcollege. Volgens de zorgaanbieder is de diagnose in 2019 achteraf bezien niet […]

Lees verder

Zorgaanbieder is ver meegegaan in inwilligen van allerlei (onderzoeks)eisen terwijl daarvoor geen aanleiding was. Cliënt had zijn stellingen moeten onderbouwen.

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënt is er een onjuiste diagnose gesteld waardoor niet de juiste of geen medicatie is ontvangen voor hersenklachten. Volgens de zorgaanbieder zijn de klachten hoofdzakelijk psychiatrisch. De Commissie oordeelt dat de cliënt zijn stellingen niet heeft bewezen. Geen schadevergoeding. De uitspraak in het geschil tussen [naam], wonende te [woonplaats] […]

Lees verder

Longen hebben periode nodig om te herstellen waardoor controleafspraak later dan 42 dagen heeft plaatsgevonden.

Waar gaat de uitspraak over? “Volgens cliënt heeft de controleafspraak niet binnen 42 dagen plaatsgevonden na een ziekenhuisopname door het Coronavirus. Daardoor is een nieuwe DBC geopend en is een te hoge factuur ontvangen. Volgens de zorgaanbieder is de termijn van de controleafspraak bepaald op acht weken na opname omdat de longen deze periode nodig […]

Lees verder