(On)Zorgvuldig handelen

Niet stellen van diagnose en informatieverstrekking door ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt ervaart complexe aanhoudende klachten in hoofd-halsgebied na een auto-ongeluk. Haar symptomen zijn niet met elkaar in verband gebracht. Volgens cliënt is informatie over haar aandoening, behandeling en mogelijke gevolgen daarvan geweigerd. Volgens het ziekenhuis heeft de cliënt alle informatie over diagnose en behandeling ontvangen. Volgens de commissie heeft het […]

Lees verder

Plaatsen van een stent

Waar gaat de uitspraak over? Na acuut hartinfarct heeft cliënt stent geplaatst gekregen. In de jaren daarna hart-gerelateerde klachten gehouden. In 2021 kreeg zij een nieuw hartinfarct waarbij volgens cliënt is geconstateerd dat de stent undersized was en dat dit de oorzaak van het nieuwe infarct is geweest. Een ander ziekenhuis heeft dat bevestigd. De […]

Lees verder

Geen fouten in fertiliteitstraject

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is een fertiliteitstraject gestart waarbij diverse fouten zijn gemaakt: bij het vooronderzoek, aanpassen van diagnotische tests, de weigering van een second opinion, het niet ontvangen van het volledig medisch dossier en het onnodig een jaar lang in therapie te dwingen voor de ademtocht naar een wenskind. Volgens het ziekenhuis […]

Lees verder

Omgaan met cliënt tijdens verblijf in ziekenhuis na bevalling

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënt is ontoereikende zorg verleend tijdens en na de bevalling in het ziekenhuis. Bij cliënt is PTSS vastgesteld gerelateerd aan de traumatische bevalling. De klacht ziet op de wijze waarop het team met haar is omgegaan tijdens haar verblijf in ziekenhuis. Volgens ziekenhuis was er geen medische noodzaak voor […]

Lees verder

Inbrengen infuus met harde pijnprikkel

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënt is een infuus op ondeskundige zeer pijnlijke wijze ingebracht. Cliënt heeft last van pijnlijke arm en grote bloeduitstorting. Vuistslag door verpleegkundige was zeer pijnlijk. Volgens de zorgaanbieder heeft de verpleegkundige de gebruikelijke controles uitgevoerd. Om te checken of cliënte nog bij kennis was is er door het drukken […]

Lees verder

Geen grond voor schadevergoeding bij afwikkeling nalatenschap

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de vermeende onpartijdigheid van de notaris. De notaris zou ook andere uurtarieven in rekening hebben gebracht dan die zijn overeengekomen. De cliënt stelt de notaris aansprakelijk voor kosten die hij heeft gemaakt. De notaris heeft ook namens de cliënt gehandeld zonder volmacht, zo stelt de cliënt. […]

Lees verder

Passeren akten niet online wegens corona gerelateerde klachten

Waar gaat de uitspraak over? De client klaagt over de handelswijze van de notaris. Door de omstandigheden omtrent Covid-19 wilde de client de benodigde akten online passeren. Hiermee is de notaris niet akkoord gegaan. Volgens de client is de akte daardoor begin 2021 gepasseerd, in plaats van in 2020, waardoor de overdrachtsbelasting 2% hoger is […]

Lees verder

Klacht over littekens na borstverkleining en hoeveelheid vetweefsel bij bilvergroting

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de zichtbaarheid van littekens ruim een jaar na haar borstverkleining, waarvan volgens haar de chirurg gesteld heeft dat de littekens na enkele maanden zouden vervagen. Ook klaagt zij over de hoeveelheid vetweefsel dat is ingebracht bij haar bilvergroting. De cliënte is niet tevreden met het resultaat. […]

Lees verder