(On)Zorgvuldig handelen

Uitvoeren EBV-test niet medisch noodzakelijk. Notering gedrag in patiëntendossier.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft ziekte van Crohn. Op de SEH is geweigerd een EBV-test uit te voeren om de ziekte van Pfeiffer te kunnen diagnoticeren. Ook is de vader van cliënte ten onrechte als verbaal agressief bestempeld door het verplegend personeel. De vermelding staat nog steeds in Elektronisch Patiëntendossier. Volgens de zorgaanbieder […]

Lees verder

Geen gewenst resultaat na oogoperatie; Refractive surprise.

Waar gaat de uitspraak over? “Cliënte heeft een oogoperatie ondergaan. Zij heeft geld betaald voor een speciale lens zodat zij geen bril meer nodig had. Na de operatie moet de cliënte nog steeds een bril dragen. Zij vindt dat er een fout is gemaakt en dat zij onvoldoende is geïnformeerd over de risico’s van de […]

Lees verder

informatieverplichting en correct medische oogbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? Er had nadat een hoge oogdruk was geconstateerd adequater gehandeld moeten worden. Nu is dat pas gedaan nadat een nog hogere oogdruk was gemeten. Netvlies was opnieuw losgelaten. Volgens hem zou de kans op schade aan oogzenuw veel kleiner of nihil zijn geweest en was de oogdruk niet zo opgelopen […]

Lees verder

Zorg en begeleiding van cliënt door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? Vertegenwoordiger van cliënt stelt dat zorgaanbieder niet in staat is om cliënt de zorg en begeleiding te bieden die de cliënte nodig heeft, waardoor er meerdere escalaties hebben plaatsgevonden. De wettelijk vertegenwoordigers vonden het niet langer verantwoord en hebben de cliënte sinds de vakantie thuisgehouden. Daarom menen zij dat zij […]

Lees verder

Overlijden na medicatiefout. Zorgaanbieder erkent fout en aansprakelijkheid. Hoogte schadevergoeding.

Waar gaat de uitspraak over? Zus van klager is komen te overlijden na een medicatiefout. Volgens de zorgaanbieder is de medicatiefout als een fout erkend en aansprakelijkheid aanvaard. Commissie stelt een schadevergoeding vast. De uitspraak in het geschil tussen [Naam] wonende te [woonplaats] en Stichting Gelre Ziekenhuizen, gevestigd te Apeldoorn (hierna te noemen: de zorgaanbieder). […]

Lees verder

Onzorgvuldig handelen ziekenhuis bij herstellen buikwond. Toekennen schadevergoeding.

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de cliënt is niet adequaat gereageerd op complicaties van een darmoperatie. Volgens het ziekenhuis is de juiste zorg betracht en is er tijdens de opname alles aan gedaan het genezingsproces vlot te laten verlopen. De uitspraak in het geschil tussen [Naam], wonende te [woonplaats] en Maastricht Universitair Medisch Centrum+, […]

Lees verder

Medische behandeling en de hoogte van de factuur

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt meent dat hij slecht is behandeld en een verkeerde diagnose is gesteld waardoor de kosten die door de zorgverzekering aan hem in rekening zijn gebracht moet betalen. Volgens ziekenhuis is de behandeling correct geweest en heeft er voldoende onderzoek plaatsgevonden. volgens de Commissie heeft de uroloog zorgvuldig gehandeld. De […]

Lees verder

Behandeling voor epileptische aanvallen

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster is kort achter elkaar tweemaal met haar 3 maanden oude zoontje met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd vanwege epileptische aanvallen na een vaccinatie. Het ziekenhuis heeft hen naar huis gestuurd. Via de huisarts is de zoon alsnog opgenomen in het ziekenhuis wegens hervatting van de epileptische aanvallen. Volgens […]

Lees verder

Niet stellen van diagnose en informatieverstrekking door ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt ervaart complexe aanhoudende klachten in hoofd-halsgebied na een auto-ongeluk. Haar symptomen zijn niet met elkaar in verband gebracht. Volgens cliënt is informatie over haar aandoening, behandeling en mogelijke gevolgen daarvan geweigerd. Volgens het ziekenhuis heeft de cliënt alle informatie over diagnose en behandeling ontvangen. Volgens de commissie heeft het […]

Lees verder