(On)Zorgvuldig handelen

Kwaliteit zorgverlening onvoldoende, zorgaanbieder moest achteruitgang bij moeder van klaagster eerder signaleren

Waar gaat de uitspraak over De klaagster houdt de zorgaanbieder aansprakelijk voor de opname van haar moeder in het ziekenhuis. Volgens de klaagster had de opname voorkomen kunnen worden als de juiste zorg aan haar moeder was verleend. Er is nagelaten om de leverfunctie en urine te controleren en nagelaten maandelijks te wegen en opvolging […]

Lees verder

Klaagster vindt dat zorgaanbieder aansprakelijk is voor verslechteren gezondheidstoestand zieke moeder

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de zorgverlening aan de moeder van de klaagster door de zorgaanbieder. Zo is een verkeerde medicatielijst gebruikt, was de drinkvoeding niet aanwezig en is de wondzorg te laat verricht. De klaagster houdt de zorgaanbieder aansprakelijk voor het verslechteren van de gezondheidstoestand van haar moeder. Door die […]

Lees verder

Zorgverlening vader van klaagster niet onzorgvuldig en bezoekregeling klaagster was noodzakelijk

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de nalatige zorgverlening aan haar vader. Volgens haar werd het ontlastingspatroon van haar vader niet in de gaten gehouden, waardoor hij last had van ernstige obstipatie. Ook klaagt de klaagster dat de zorgaanbieder haar een bezoekregeling heeft opgelegd, waar zij het niet mee eens is. De […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft zorgplicht bij behandeling nageleefd en niet onzorgvuldig gehandeld bij verhuizing

Waar gaat de uitspraak over De cliënt was onder behandeling voor zijn klachten over een dissociatieve identiteitsstoornis met een posttraumatische stressstoornis met een persoonlijkheidsstoornis. Hij klaagt dat de behandeling onzorgvuldig is geweest en niet heeft gewerkt. Daarnaast klaagt de cliënt dat de verhuizing naar een andere locatie onrust en een onveilig gevoel met zich heeft […]

Lees verder

Wijze van verslaglegging medisch dossier cliënt, planning en communicatie zorgaanbieder niet op orde

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over een nota voor een consult die volgens hem veel te hoog is en over de manier van planning, verslaglegging en communicatie door de zorgaanbieder. Het patiëntendossier was niet op orde en er ontbraken gegevens uit verschillende jaren. Daarnaast kan de cliënt geen jaarlijkse afspraak krijgen terwijl […]

Lees verder

Klacht over onzorgvuldig handelen door arts bij informeren naar medicatie HIV-infectie is ongegrond

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over het volgens de klager jarenlang niet informeren van de behandelend arts bij een viroloog naar vervangende medicatie voor de behandeling van de HIV-infectie van de klager, terwijl de behandelend arts het tegendeel heeft beweerd en in strijd met de waarheid ook heeft beweerd dat die vervangende […]

Lees verder

Advocaat handelt niet onzorgvuldig door terugtrekking van zaak waar cliënt waarheidsplicht ernstig schendt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de dienstverlening van de advocaat en stelt dat hij een verkeerde dagvaarding heeft uitgebracht. Ook was het dossier van de cliënt rommelig en niet geordend. Daarnaast heeft de advocaat zich ontijdig teruggetrokken van de zaak. Volgens de advocaat zijn de stellingen van de cliënt onjuist. De […]

Lees verder

Behandelaar ooglaserbehandeling niet BIG-geregistreerd, cliënt krijgt kosten behandeling terug

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft na een ooglaserbehandeling last van complicaties. Hij stelt dat de risico’s van de behandeling niet met hem zijn besproken. Als hij wist dat hij chronische oogpijn aan de behandeling zou overhouden, had hij de ingreep nooit laten uitvoeren. Daarnaast klaagt de cliënt dat de behandeling is uitgevoerd […]

Lees verder
1 3 4 5 6 7 18