(On)Zorgvuldig handelen

Consument klaagt over handelen van ondernemer betreft sluiting kinderopvang bij gastouder tijdens coronacrisis

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de coronacrisis. De klachten van de consument gaan onder andere over de sluiting, het regelen van vervangende noodopvang, het doorbetalen van de rekeningen, het in rekening brengen […]

Lees verder

Uroloog heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij pijnlijke vasectomie cliënt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt stelt de zorgaanbieder aansprakelijk voor een mislukte vasectomie. Volgens de cliënt heeft de uroloog onzorgvuldig gehandeld door de ingreep niet meteen te stoppen op het eerste verzoek van de cliënt. De cliënt heeft langdurig pijn door de mislukte ingreep overgehouden. De zorgaanbieder stelt dat de uroloog niet onzorgvuldig […]

Lees verder

Medisch beroepsgeheim niet geschonden en cliënt is niet van noodzakelijke medische zorg onthouden

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder zijn klacht niet heeft behandeld. Ook stelt hij dat de zorgaanbieder zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden door informatie met de politie te delen. Daarnaast stelt hij dat hem noodzakelijke medische zorg is onthouden toen hij op de gesloten afdeling opgenomen wilde […]

Lees verder

Klachten niet eerst bij ziekenhuis kenbaar gemaakt, daarnaast geen verband tot uitvoering behandelingsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft 7 klachtonderdelen. Klachtonderdeel 1 en 2 gaan over het handelen van de geriater en de gestelde diagnoses. In het verweer wordt door het ziekenhuis een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan. Het ziekenhuis stelt dat de cliënt de klachten niet eerst kenbaar heeft gemaakt, terwijl dit op grond van […]

Lees verder

Tumor in hand te laat geconstateerd door gebrekkige communicatie tussen specialistische afdelingen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster vindt dat door de gebrekkige communicatie tussen verschillende specialistische afdelingen van de zorgaanbieder een tumor in haar linkerhand te laat is ontdekt, waardoor haar halve hand geamputeerd moest worden. Daarnaast vindt de klaagster dat door pijnstilling met morfine en wekenlange toediening van antibiotica na de amputatie een donornier […]

Lees verder

Onvolledig onderzoek op spoedeisende hulp bij klachten blindedarm

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt om een inschattingsfout op de SEH van de zorgaanbieder. De klager is naar de SEH gebracht met het vermoeden van een blindedarmontsteking. Vervolgens is hij ontslagen met het verzoek zich na twee dagen opnieuw te laten beoordelen. Echter, twee dagen later wordt hij met een ambulance naar […]

Lees verder
1 4 5 6 7 8 18