onzorgvuldigheid/ schadevergoeding

  • Home >>
  • onzorgvuldigheid/ schadevergoeding

Afwachting resultaten leidt tot frustratie, maar is juiste medische route

Waar gaat de uitspraak over? De zoon van klagers is opgenomen geweest bij de zorgaanbieder voor een behandeling tegen obstipatie en voedingsmoeilijkheden. Klagers stellen dat de behandeling onzorgvuldig en onvoldoende is geweest en geen resultaat heeft opgeleverd. Klagers hebben de zorgaanbieder aansprakelijk gesteld, welke aansprakelijkstelling door de zorgaanbieder is afgewezen. Klagers verzoeken de commissie een […]

Lees verder