(On)zorgvuldigheid

Ter plaatse achterlaten van pakket geldt niet als afgeven aan de consument in persoon

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument stelt dat dat het pakket niet bij haar is afgeleverd. Consument wil dat ondernemer het aankoopbedrag ter waarde van € 425,72 terugbetaald. De commissie oordeelt dat ondernemer niet genoeg heeft aangetoond dat het pakket wel is aangekomen bij […]

Lees verder

Cliënte geen nadeel dat smartengeld rechtvaardigt

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft naar aanleiding van neurologische uitvalklachten een MRI-scan ondergaan waarop een proces in de hersenen zichtbaar was dat zou kunnen duiden op een maligniteit, terwijl in de differentiaal diagnose een goedaardig proces tot de mogelijkheden behoorde. Cliënte kreeg tijdens het consult naar aanleiding van de uitslag van de scan […]

Lees verder

Zorgaanbieder plaats cliënt over naar ander ziekenhuis in belang van gezondheid cliënt; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de zorgverlening voor de echtgenote van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder onzorgvuldig en nalatig handelen ten gevolge waarvan zijn echtgenote is overleden. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder zorgvuldig en in het belang van cliënt heeft gehandeld door haar over te plaatsen naar een andere zorgaanbieder. De […]

Lees verder

Echtgenote klager overlijdt, commissie verklaard klacht ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de zorgverlening voor de echtgenote van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder nalatig handelen ten gevolge waarvan zijn echtgenote is overleden. Klager wil erkenning van nalatig handelen van zorgaanbieder. De zorgaanbieder verklaart waarom er gehandeld is op de wijze waarop zorg is verleend. De commissie oordeelt dat nergens […]

Lees verder

Aanbieder niet zorgvuldig gehandeld; klacht gegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster klaagt erover dat de zorgaanbieder de wekelijkse verstrekking aan haar van het werkrooster van zijn medewerkers eenzijdig en zonder overleg heeft beëindigd. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder in deze niet zorgvuldig heeft gehandeld en zij heeft de klacht van klaagster gegrond verklaard. De uitspraak Behandeling van […]

Lees verder

Toediening bloedverdunners noodzakelijk; commissie verklaard dat zorgaanbieder zorgvuldig heeft gehandeld

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart een klacht van cliënt dat de zorgaanbieder onzorgvuldig en nalatig geweest is door rivaroxaban (Xeralto) voor te schrijven en dat niet tijdig gehandeld is bij de achteruitgang van de nierfunctie ongegrond. Volgens de commissie was toediening van een bloedverdunner noodzakelijk in verband met longembolieën en is bij […]

Lees verder

Afhandeling ontbinding duurde te lang

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een laptop bij de ondernemer. Het product was echter kapot. Partijen hebben afgesproken de overeenkomst te ontbinden, omdat de laptop niet meer te repareren was. De consument is van mening dat de afhandeling van de ontbinding te lang heeft geduurd. De ondernemer is van mening dat de […]

Lees verder

Consument ontevreden over verlenging permanente eyeliner

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft bij de consument permanente eyeliner geplaatst. Dat is aanvankelijk naar tevredenheid gebeurd. Het geschil is pas ontstaan nadat de consument had gevraagd of de lijnen nog een stukje verlengd konden worden. De consument vindt dat die verlenging niet goed is gegaan, omdat toen een verschil in vorm […]

Lees verder

Ondernemer hoeft prijs voor ontharingsbehandelingen niet terug te betalen

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de consument hebben de ontharingsbehandelingen van haar bovenrug en gezicht niet het beloofde resultaat opgeleverd. De intake had veel beter gemoeten en tussentijds had moeten worden gecontroleerd of de behandelingen effect hadden. De consument wil haar geld terug en een schadevergoeding omdat de situatie na de behandelingen is verslechterd. […]

Lees verder

Ondernemer stuurde per abuis opzeggingsbrief aan consument

Waar gaat de uitspraak over? In verband met herstructureringsplannen van de ondernemer is de plaats van de consument opgezegd. De consument is het oneens met die opzegging. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend, maar heeft zijn standpunten tijdens de mondelinge behandeling laten blijken. Tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat de consument ten onrechte de […]

Lees verder
1 2 3 28