Opdracht

Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van cliënte

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over een dagvaarding die door de advocaat is ingediend namens de cliënte. De cliënte stelt dat zij geen concept heeft ontvangen en dat zij geen akkoord zou hebben gegeven op de dagvaarding. De cliënte stelt dat de advocaat niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan en wenst de […]

Lees verder

Gefactureerde uren moeten betaald worden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte klaagt over de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht. Er zou te veel tijd zijn besteed aan het inlezen van het dossier, het schrijven van een brief en processtukken, waardoor zij hoge rekeningen heeft gekregen. Daarnaast zijn de processtukken te laat ingediend bij de rechtbank. Zij wilde […]

Lees verder

Niet-ontvankelijkheid wegens te late indiening klacht

Waar gaat de uitspraak over? De klacht is te laat ingediend. De cliënt is niet-ontvankelijk in zijn klacht. De uitspraak Onderwerp van het geschil De cliënt heeft de klacht voorgelegd aan de advocaat. Het geschil betreft de kwaliteit van de rechtsbijstand. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar […]

Lees verder

Commissie is bevoegd om van geschil kennis te nemen

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart zich bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Daarbij is mede van belang dat de Rechtbank Oost-Brabant zich in een vonnis onbevoegd heeft geacht om van het geschil kennis te nemen. De uitspraak De heer mr. N. Schaar te Bussum, mevrouw mr. M.J. de Groot te […]

Lees verder

Niet verschenen cliënt moet facturen en kosten betalen

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over meerdere onbetaalde facturen. De cliënt heeft geen verweer gevoerd. Het geschil is eerder aan de Rechtbank Amsterdam voorgelegd, die zich onbevoegd heeft verklaard om van de vordering kennis te nemen. De niet-weersproken vordering is toewijsbaar, nu deze niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt. Een deel van de […]

Lees verder

Geen getekende opdrachtbevestiging betekent niet dat er geen sprake is van opdrachtgever

Waar gaat de uitspraak over De eiseres klaagt over de werkzaamheden van de verweerster ten aanzien van de splitsing van een appartementencomplex, de overdracht van de betreffende appartementsrechten en het opstellen van een koopovereenkomst. De eiseres stelt dat zij geen opdrachtgever is van de door de verweerster verrichte werkzaamheden, zodat zij niet gehouden kan worden […]

Lees verder

nakoming financiele afspraken

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft – kort samengevat –de vraag of de advocaat op goede gronden aanspraak heeft gemaakt op betaling van een restant bedrag van € 731,02 (inclusief btw). Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van cliënt verwijst de commissie allereerst naar de overgelegde stukken. De klacht van de cliënt richt […]

Lees verder

Intrekking opdracht. Makelaar heeft niet de indruk gewekt dat hij coulance zou betrachten bij de intrekkingsvergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de intrekking van een opdracht tot bemiddeling bij verkoop. De consument heeft een bedrag van € 1.815,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in november 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder
1 2 3 6