Opdracht

Geen getekende opdrachtbevestiging betekent niet dat er geen sprake is van opdrachtgever

Waar gaat de uitspraak over De eiseres klaagt over de werkzaamheden van de verweerster ten aanzien van de splitsing van een appartementencomplex, de overdracht van de betreffende appartementsrechten en het opstellen van een koopovereenkomst. De eiseres stelt dat zij geen opdrachtgever is van de door de verweerster verrichte werkzaamheden, zodat zij niet gehouden kan worden […]

Lees verder

nakoming financiele afspraken

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft – kort samengevat –de vraag of de advocaat op goede gronden aanspraak heeft gemaakt op betaling van een restant bedrag van € 731,02 (inclusief btw). Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van cliënt verwijst de commissie allereerst naar de overgelegde stukken. De klacht van de cliënt richt […]

Lees verder

Intrekking opdracht. Makelaar heeft niet de indruk gewekt dat hij coulance zou betrachten bij de intrekkingsvergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de intrekking van een opdracht tot bemiddeling bij verkoop. De consument heeft een bedrag van € 1.815,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in november 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Voorbereidingswerkzaamheden voorafgaand aan het eerste gesprek mogen in rekening worden gebracht ook al wordt het gehanteerde uurtarief eerst bij het intakegesprek bekend gemaakt.

1. Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   De bevoegdheid van arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in het door beide partijen ondertekende intakeformulier waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en / of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage […]

Lees verder

Advocaat heeft niet gereageerd op voorwaarden van cliënt bij aanvang van de opdracht. Risico dat bij cliënt indruk is ontstaan dat deze voorwaarden waren aanvaard daarom voor rekening van advocaat

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft (de hoogte van) de onbetaalde declaratie van de advocaat voor zijn bijstand in een arbeidsgeschil van de cliënt met zijn werkgever.   De advocaat heeft de openstaande declaratie ter incasso voorgelegd aan de commissie. De cliënt heeft de declaratie aan de advocaat ter grootte van € 7.234,84 […]

Lees verder

Opdracht tot dienstverlening verstrekt, geen oriënterend/ vrijblijvend gesprek.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in het door beide partijen ondertekende opdrachtformulier van 12 maart 2008, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door […]

Lees verder

Vaste prijsafspraak, advocaat stuurt hogere declaratie.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie […]

Lees verder

Prijsafspraak/ afspraak aantal besteedbare uren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaratie van de advocaat.   De cliënte heeft de declaratie van de advocaat tot een bedrag van € 1.816,14 onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie in depot gestort   Standpunt van de cliënt   Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie […]

Lees verder
1 2 3 6