Openingstijden

Klachten over wisselende medewerkers, gewijzigde openingstijden en eerdere sluiting op Kerstavond bij kinderopvang zijn ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft klachten over het wisselen van medewerkers op de opvang, een aanpassing van de openingstijden en een twee uur eerdere sluiting op Kerstavond 2019. De ondernemer heeft de openingstijd van 06.30 naar 07.00 gewijzigd, omdat er vrijwel geen belangstelling voor was om een kind al voor 07.00 uur […]

Lees verder

Verruiming aantal uur opvang door ondernemer niet toegestaan

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag het afgesproken aantal opvanguren per dag niet wijzigen tijdens de looptijd van de overeenkomst. Daarin staat alleen iets over een tariefwijziging , maar niets over verruiming van het aantal uur. De ondernemer moet de consument het afgesproken aantal uren opvang bieden.   Het geschil vloeit voort uit een […]

Lees verder

Ondernemer mag verruiming openingstijden niet in rekening brengen

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag geen extra uren in rekening brengen voor het verruimen van de openingstijd, als de consument daar geen gebruik van maakt. Het aantal uren opvang moet gelijk blijven aan het aantal uren dat was afgesproken. Het geschil betreft in hoofdzaak of de consument de openingstijden mag verruimen en daarvoor […]

Lees verder

Geen rekening voor voorbereidingstijd ondernemer.

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag alleen die uren in rekening brengen waarvan de ouders daadwerkelijk gebruik kunnen maken. Voorbereidingstijd mag hij niet in rekening brengen. Het halve uur tussen 14.45 uur en 15.15 uur, kan niet bij de consument in rekening gebracht worden. Dan zitten alle kinderen nog op school. Het geschil betreft […]

Lees verder

Prijsaanpassing op basis van uurprijs overeenkomst

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet bij het aanpassen van uurprijs uitgaan van het aantal uur en tarief dat in de plaatsingsoverenkomst staat en niet over de herberekende prijs. Het geschil betreft een procentuele aanpassing van de prijs berekend over een herberekende uurprijs inzake een overeenkomst voor buitenschoolse opvang.   De consument heeft op […]

Lees verder