Openingstijden

Klachten over wisselende medewerkers, gewijzigde openingstijden en eerdere sluiting op Kerstavond bij kinderopvang zijn ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft klachten over het wisselen van medewerkers op de opvang, een aanpassing van de openingstijden en een twee uur eerdere sluiting op Kerstavond 2019. De ondernemer heeft de openingstijd van 06.30 naar 07.00 gewijzigd, omdat er vrijwel geen belangstelling voor was om een kind al voor 07.00 uur […]

Lees verder

Ondernemer mag aantal uur opvang in overeenkomst niet wijzigen

Onderwerp van het geschil De consument heeft geen toestemming gegeven tegen de uitbreiding van het aantal opvanguren en maakt bezwaar. In de overeenkomst staat niets over aanpassing van het aantal opvanguren. De ondernemer mag het aantal af te nemen uren opvang niet wijzigen zonder toestemming consument. In geschil is de eenzijdige aanpassing – verhoging – […]

Lees verder

Aantal uur in overeenkomst blijft geldend

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet zich houden aan de overeenkomst voor 30 uur opvang per maand en mag dit niet wijzigen.   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de in een gesloten overeenkomst voor 30 uur per maand per kind afgesproken buitenschoolse opvang (BSO) eenzijdig kan wijzigen in 40 uur per maand […]

Lees verder

Verruiming aantal uur opvang door ondernemer niet toegestaan

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag het afgesproken aantal opvanguren per dag niet wijzigen tijdens de looptijd van de overeenkomst. Daarin staat alleen iets over een tariefwijziging , maar niets over verruiming van het aantal uur. De ondernemer moet de consument het afgesproken aantal uren opvang bieden.   Het geschil vloeit voort uit een […]

Lees verder

Ondernemer mag verruiming openingstijden niet in rekening brengen

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag geen extra uren in rekening brengen voor het verruimen van de openingstijd, als de consument daar geen gebruik van maakt. Het aantal uren opvang moet gelijk blijven aan het aantal uren dat was afgesproken. Het geschil betreft in hoofdzaak of de consument de openingstijden mag verruimen en daarvoor […]

Lees verder