Opleverklachten

Vertraging oplevering valt ondernemer niet verwijten. Geen extra schadevergoeding voor ongemak. Consument had vooraf had dienen te begrijpen dat een ingrijpende verbouwing als deze zou leiden tot minder woonconfort.

Behandeling van het geschil Op 9 juni 2017 heeft de commissie een bindend advies gegeven (hierna te noemen: het bindend advies), waarin de ondernemer ten aanzien van een aantal klachten is veroordeeld tot het – binnen drie maanden na datum bindend advies – verrichten van zodanige werkzaamheden dat alsnog wordt voldaan aan hetgeen is overeengekomen […]

Lees verder

Diverse klachten. Melding klachten buiten servicetermijn. Aansprakelijkheid ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering en oplevering van verbouw-/nieuwbouwwerkzaamheden aan de woning van de consument. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument komt in het kort op het volgende neer. Vorig jaar heeft de ondernemer een aanbouw gerealiseerd. Wat volgde was een hogere rekening ondanks afspraak dat er sprake […]

Lees verder

Diverse opleveringsklachten; uitleg overeenkomst; geen termijnoverschrijding.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst van aanneming van werk. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 40.198,80 inclusief BTW.   De consument heeft van het gefactureerde bedrag […]

Lees verder

Diverse opleveringsklachten; ondernemer uitgevoerd wat gebruikelijk is. Indien consument wilde afwijken, had consument hierom expliciet moeten vragen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 september 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst van aanneming van werk. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 66.601,01. De oplevering van het werk heeft conform het proces-verbaal van […]

Lees verder