Opzeggen en annuleren

Schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging energieleverancier door stijgende energieprijzen

Waar gaat de uitspraak over Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan de ondernemer zich heeft verbonden tot het leveren van gas en elektriciteit. De klant heeft een éénjarig vast contract afgesloten bij de leverancier. De leverancier heeft dit contract vervolgens, twee maanden voor afloop van het […]

Lees verder

Schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging energieleverancier door stijgende energieprijzen

Waar gaat de uitspraak over Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan de ondernemer zich heeft verbonden tot het leveren van gas en elektriciteit. De klant heeft een éénjarig vast contract afgesloten bij de leverancier. De leverancier heeft dit contract vervolgens, twee maanden voor afloop van het […]

Lees verder

Herstel oorspronkelijke overeenkomst na eenzijdige opzegging door energieleverancier

Waar gaat de uitspraak over Het geschil vloeit voort uit tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan de ondernemer zich heeft verbonden tot het leveren van gas en elektriciteit. De klant heeft een vijfjarig contract afgesloten voor de levering van energie. De aanbieder heeft deze overeenkomst eenzijdig opgezegd vanwege de stijgende gas- en […]

Lees verder

Terugbetaling volledig lesgeld na annulering

Waar gaat de uitspraak over? De lesovereenkomst tussen partijen is geannuleerd. De ondernemer heeft niet het gehele bedrag overgemaakt. Ten tijde van de behandeling van de klacht is wel het gehele bedrag overgemaakt. Nu het volledige lesgeld is overgemaakt aan de consument, hoeft de klacht niet meer inhoudelijk te worden behandeld. Omdat de ondernemer ten […]

Lees verder

Voortzetting na overstap andere provider niet mogelijk

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de eindrekening die de consument heeft ontvangen van de ondernemer. Daarin staat een boete en een afkoopsom, waarmee consument het niet eens is. De consument wenst een schadevergoeding voor het ontbreken van toegang tot internet en immateriële schadevergoeding. De ondernemer voert aan dat de consument de […]

Lees verder

Ondernemer mag kosten voor halve maand kinderopvang aan annuleringskosten in rekening brengen

Waar gaat de uitspraak over De consument wil het contract, minder dan één maand voordat de opvang van start gaat, kosteloos opzeggen. De consument vindt namelijk dat de ondernemer de gehele procedure, met name tijdens het intakegesprek, onzorgvuldig heeft gehandeld. Hierdoor is er geen vertrouwen meer in de ondernemer. De ondernemer heeft, behalve het geschetste […]

Lees verder

Overeenkomst opzeggen binnen 2 maanden na aangaan overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over Overeenkomst kan zonder opzegtermijn worden beëindigd. Reeds betaalde kosten voor opvang moet ondernemer terugbetalen. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument naar aanleiding van gedane opzegging(en) recht heeft op terugbetaling.  Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst […]

Lees verder

Opzegging per direct door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over Per direct gedane opzegging door de ondernemer is onzorgvuldig gedaan. Geen feiten of omstandigheden die directe opzegging rechtvaardigen. Recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomst ter zake van het zoontje [naam] van de consument per direct […]

Lees verder
1 2 3 5