Opzeggen en annuleren

Ondernemer vraagt vier maanden vergoeding van ouder die annuleert voor start opvang

Onderwerp van het geschil De algemene voorwaarden en het contract van de ondernemer behandelen de voorwaarden rondom opzeggen. Gezien de zeer kleinschalige aard van de opvang is het begrijpelijk dat de ondernemer een bepaalde termijn aanhoudt als mensen opzeggen, om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. Echter, annuleren is iets anders dan opzeggen. Onder […]

Lees verder

Ondanks betalingsregeling met incassobureau, mag ondernemer kinderopvang opzeggen

Onderwerp van het geschil De ouder heeft de facturen van enkele maanden niet betaald. Op een betalingsherinnering en een tweede aanmaning is niet gereageerd. De ondernemer heeft een incassobureau ingeschakeld, waar de consument een betalingsregeling voor de openstaande facturen mee heeft getroffen. De ondernemer zegt de kinderopvang toch op omdat niet het volledige bedrag voldaan […]

Lees verder

Annuleringskosten als nanny direct voor ouders gaat werken

Onderwerp van het geschil Omdat de beoogde nanny op korte termijn al weer wilde gaan reizen, wilde de ouder haar in dienst nemen zonder het gastouderbureau. Echter, de contracten waren al gesloten. De ondernemer brengt annuleringskosten in rekening, de consument begrijpt niet waarom. De commissie vindt dat de ondernemer coulant is geweest door alleen annuleringskosten […]

Lees verder

Geschil over betaling leidt tot vertrouwensbreuk

Onderwerp van het geschil Bij een openstaande rekening handelde de ondernemer niet volgens de algemene voorwaarden, waarna een conflict ontstond tussen ouders en opvang. De ondernemer zegde de opvang op wegens een vertrouwensbreuk. Ondanks dat de klacht van de ouders deels gegrond is, hoeft de opvang het kind niet meer op te vangen. Het geschil […]

Lees verder

Ondernemer moet opzegtermijn die ouder vraagt aanhouden

Onderwerp van het geschil Omdat de ondernemer steken heeft laten vallen bij de communicatie over het kind met de ouders, bij de pedagogische aanpak en de afwikkeling van de klacht, moet de ondernemer de opzegtermijn van een maand aanhouden met ingangsdatum de 1e dag van de maand, zoals door de ouder is gevraagd. Het geschil […]

Lees verder

Ondernemer volgens eigen voorwaarden gehouden aan termijn van 2 maanden bij tariefswijziging en bij opzegging

Onderwerp van het geschil Ondernemer mag de tariefswijziging pas invoeren twee maanden nadat hij dit aan de ouders heeft gecommuniceerd. Daarom mag consument bijna een maand langer het oude tarief betalen. Omdat de consument het hoge tarief niet wil betalen, mag de ondernemer de overeenkomst opzeggen. Hij moet wel de termijn van 2 maanden aanhouden, […]

Lees verder