Opzeggen en annuleren

Opzegtermijn bij opzeggen na periode van ziekte

Onderwerp van het geschil Vanwege ziekte is een kind langere tijd afwezig. De ouder betaalt een deel van de opvang en de ondernemer schort daarna een deel op. Als de ouder opzegt omdat het kind nog niet naar de opvang kan, wil de ondernemer vast houden aan twee maanden opzegtermijn. De ouder wil een maand […]

Lees verder

Minder annuleringskosten bij opzeggen zeven maanden voor aanvang

Onderwerp van het geschil Bij annulering van de opvang zeven maanden voor de ingangsdatum mag de ondernemer niet de volledige annuleringskosten rekenen.   Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2005 gedateerde en door de consument ondertekende bevestiging van plaatsing van de destijds nog niet geboren baby van de consument in [de kinderopvang], met ingang […]

Lees verder

Berekende annuleringskosten zijn terecht

Onderwerp van het geschil De consument moet de annuleringskosten betalen, zoals staat in de Algemene Voorwaarden bij de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer bij de consument annuleringskosten ter hoogte van € 390,– in rekening heeft mogen brengen.   De consument heeft op 5 maart 2011 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   De […]

Lees verder

Opzeggen na overgang van horizontale naar verticale groepen

Onderwerp van het geschil Na een overgang van verticale naar horizontale groepen heeft het kind het niet meer naar zijn zin. De ouder zegt op, ondanks alternatieve mogelijkheden vanuit ondernemer. De opzegtermijn moet in dit geval in acht worden genomen.   Het geschil betreft de door de consument te hanteren opzegtermijn, in het bijzonder nu […]

Lees verder

Niet betalen opzegtermijn na gebrekkige reactie ondernemer

Onderwerp van het geschil Tijdens de wendag valt de kwaliteit van de opvang tegen. De ouder praat hierover met de ondernemer. Daarna reageert die te laat en lost het niet goed op. De ouder hoeft de opzegtermijn niet te betalen. Het geschil betreft de opzegtermijn die de ondernemer jegens de consument bij diens opzegging aangehouden heeft. […]

Lees verder

Opzegtermijn van een maand, argumenten ondernemer zijn ondernemersrisico

Onderwerp van het geschil Ouder zegde opvang op met opzegtermijn van een maand. De argumenten van de ondernemer om een langere opzegtermijn aan te houden horen bij het algemeen ondernemersrisico. De commissie ziet geen reden voor een langere opzegtermijn. Het geschil betreft de opzegtermijn die de ondernemer jegens consument bij diens opzegging aangehouden heeft.   […]

Lees verder

Geen opzegtermijn, vanwege gebrek aan vertrouwen

Onderwerp van het geschil De consument heeft geen vertrouwen meer in de kinderopvang. De rol van de ondernemer hierbij is niet onomstreden. Daarom moeten de partijen zonder opzegtermijn afscheid van elkaar kunnen nemen. Het geschil betreft de opzegtermijn die de ondernemer jegens consument bij zijn opzegging aangehouden heeft.   De consument heeft bij brief van […]

Lees verder

Annuleringskosten redelijk bij annulering kort voor aanvang

Onderwerp van het geschil Consument zegde de plaatsingsovereenkomst kort voor aanvang opvang op, tien maanden na ondertekening. Ondernemer mag annuleringskosten van halve maand in rekening brengen. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de consument op goede gronden € 165,61 annuleringskosten in rekening heeft gebracht. De consument heeft op 22 december 2014 de klacht […]

Lees verder