Opzeggen en annuleren

Consument moet maand opzegtermijn betalen, geen aanleiding om overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Onderwerp van het geschil Na een voorval heeft de ouder de kinderopvang per direct beëindigd. De commissie ziet geen reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, daarom moet de ouder zich houden aan de overeenkomst. Echter, de opzegtermijn in de overeenkomst van 2 maanden en opzegbaar per 1e of 15e van de maand, […]

Lees verder

Minder annuleringskosten bij opzeggen zeven maanden voor aanvang

Onderwerp van het geschil Bij annulering van de opvang zeven maanden voor de ingangsdatum mag de ondernemer niet de volledige annuleringskosten rekenen.   Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2005 gedateerde en door de consument ondertekende bevestiging van plaatsing van de destijds nog niet geboren baby van de consument in [de kinderopvang], met ingang […]

Lees verder

Berekende annuleringskosten zijn terecht

Onderwerp van het geschil De consument moet de annuleringskosten betalen, zoals staat in de Algemene Voorwaarden bij de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer bij de consument annuleringskosten ter hoogte van € 390,– in rekening heeft mogen brengen.   De consument heeft op 5 maart 2011 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   De […]

Lees verder

Opzeggen na overgang van horizontale naar verticale groepen

Onderwerp van het geschil Na een overgang van verticale naar horizontale groepen heeft het kind het niet meer naar zijn zin. De ouder zegt op, ondanks alternatieve mogelijkheden vanuit ondernemer. De opzegtermijn moet in dit geval in acht worden genomen.   Het geschil betreft de door de consument te hanteren opzegtermijn, in het bijzonder nu […]

Lees verder

Annulering van overeenkomst 6 weken voor aanvang; 2 maanden annuleringskosten

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag bij annulering vanaf drie maanden voor de ingangsdatum twee maanden annuleringskosten in rekening brengen, zoals in de overeenkomst staat. Het geschil vloeit voort uit een op 25 juli 2005 tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende de plaatsing van de destijds nog niet geboren zoon van […]

Lees verder

Opzegtermijn bij opzeggen na periode van ziekte

Onderwerp van het geschil Vanwege ziekte is een kind langere tijd afwezig. De ouder betaalt een deel van de opvang en de ondernemer schort daarna een deel op. Als de ouder opzegt omdat het kind nog niet naar de opvang kan, wil de ondernemer vast houden aan twee maanden opzegtermijn. De ouder wil een maand […]

Lees verder

Wel betalen opzegtermijn na bijtincident

Onderwerp van het geschil Ouders hadden voorstel ondernemer om bijtincidenten te voorkomen een kans moeten geven. Zij hebben besloten direct met de opvang te stoppen, maar moeten opzegtermijn wel betalen. Het geschil betreft de opzegtermijn die de ondernemer jegens consument bij diens opzegging aangehouden heeft. De consument heeft bij brief gedateerd op 1 augustus 2014 […]

Lees verder