Opzeggen en annuleren

Annuleringskosten redelijk bij annulering kort voor aanvang

Onderwerp van het geschil Consument zegde de plaatsingsovereenkomst kort voor aanvang opvang op, tien maanden na ondertekening. Ondernemer mag annuleringskosten van halve maand in rekening brengen. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de consument op goede gronden € 165,61 annuleringskosten in rekening heeft gebracht. De consument heeft op 22 december 2014 de klacht […]

Lees verder

Genoemde omstandigheden geen reden voor langere opzegtermijn

Onderwerp van het geschil De bezwarende omstandigheden die de ondernemer noemt om vast te houden aan een opzegtermijn van 2 maanden zijn algemeen ondernemersrisico. Er is geen reden voor een langere opzegtermijn dan één maand. Het geschil betreft de opzegtermijn die de ondernemer jegens consument bij diens opzegging aangehouden heeft.   De consument heeft naar […]

Lees verder

Wel betalen opzegtermijn na bijtincident

Onderwerp van het geschil Ouders hadden voorstel ondernemer om bijtincidenten te voorkomen een kans moeten geven. Zij hebben besloten direct met de opvang te stoppen, maar moeten opzegtermijn wel betalen. Het geschil betreft de opzegtermijn die de ondernemer jegens consument bij diens opzegging aangehouden heeft. De consument heeft bij brief gedateerd op 1 augustus 2014 […]

Lees verder

Niet betalen opzegtermijn na gebrekkige reactie ondernemer

Onderwerp van het geschil Tijdens de wendag valt de kwaliteit van de opvang tegen. De ouder praat hierover met de ondernemer. Daarna reageert die te laat en lost het niet goed op. De ouder hoeft de opzegtermijn niet te betalen. Het geschil betreft de opzegtermijn die de ondernemer jegens de consument bij diens opzegging aangehouden heeft. […]

Lees verder
1 3 4 5