Opzeggen overeenkomst

Niet vast te stellen of letsel gevolg is van onjuist of nalatig handelen ondernemer. Opzegtermijn van één maand in acht nemen, geen uitzondering.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument, die de plaatsingsovereenkomst heeft opgezegd, de opvangvergoeding aan de ondernemer verschuldigd is over de opzegtermijn van een maand. De consument heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd, omdat zij het vermoeden had dat er sprake was van mishandeling van de […]

Lees verder

Geen nalatig handelen en/of van onvoldoende toezicht door ondernemer vast kunnen stellen. Consument terecht aan opzegtermijn gehouden.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op het handelen van de ondernemer rondom een valincident van de dochter van consument met een ergonomische leidsterstoel, waarbij de dochter letsel heeft opgelopen en het bij opzeggen van de overeenkomst houden van consument aan de opzegtermijn van één maand. De ondernemer geeft aan dat juist […]

Lees verder

Eén maand opzegtermijn, ook als de opvangovereenkomst wordt beëindigt voordat opvang is aangevangen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het beëindigen van de opvangovereenkomst door de consument, nog voordat de opvang was aangevangen. De consument is van mening dat zij hiervoor geen andere kosten dan een geringe annuleringsvergoeding verschuldigd is. De consument heeft haar zoon ingeschreven bij de ondernemer ten behoeve van kinderopvang. Diezelfde dag heeft […]

Lees verder

Onderscheid door ondernemer bij compensatie boven-fiscaal tarief in strijd met redelijkheid en billijkheid

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de corona periode. Hij klaagt onder andere over het niet krijgen van compensatie boven-fiscaal tarief, het doorberekenen van de gastouder, het niet regelen van noodopvang en het […]

Lees verder

Consument zegt abonnement bij door corona gesloten sportclub op, maar geen recht op terugbetaling

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument is er geen compensatie geboden voor sluiting van de sportclub in verband met de coronacrisis en daarom heeft hij eind april 2020 zijn abonnement opgezegd. Hij wil terugbetaling van het abonnementsgeld vanaf sluiting van de sportclub tot en met zijn opzegging. De ondernemer had toegezegd geen opzegmaand […]

Lees verder

Niet meewegen van alle feiten en omstandigheden leidt tot onzorgvuldige opzegging opvangovereenkomst door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over Het gaat om de eenzijdige opzegging van de (peuter)opvangovereenkomst van de zoon van de consument door de ondernemer. Volgens de consument heeft de ondernemer daartoe oneigenlijke redenen aangevoerd. De consument geeft aan dat haar kind druk is, maar medisch gezien geen ontwikkelingsprobleem heeft. Daarnaast had haar zoon het naar zijn […]

Lees verder