Opzeggen overeenkomst

Ondernemer had overeenkomst niet per direct mogen opzeggen

Waar gaat de uitspraak over Alvorens per direct op te zeggen had ondernemer aan ouder de keus moeten geven: of per direct opzeggen of per direct externe hulp inschakelen. Dat heeft de ondernemer nagelaten. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomst voor de zoon […]

Lees verder

Niet alleen maar opzeggen per eerste van de maand

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn met elkaar een opvangovereenkomst aangegaan, welke uiteindelijk door de consument is opgezegd. In geschil is de vraag vanaf wanneer de overeenkomt is opgezegd. De ondernemer beroept zich op de overeengekomen regeling dat enkel tegen de eerste dag van de maand kan worden opgezegd. Volgens de consument is deze […]

Lees verder

Ondernemer mag overeenkomst niet eenzijdig opzeggen

Waar gaat de uitspraak over Opzeggen overeenkomst door ondernemer is onzorgvuldig geweest. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de reden en de wijze van opzegging van de overeenkomst betreffende de buitenschoolse opvang van de zoon van de consument door de ondernemer. Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst […]

Lees verder

Opzegtermijn van 2 maanden is niet geldig

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer mag geen opzegtermijn langer dan één maand hanteren, tenzij hij daarvoor goede gronden aanvoert. Dat is niet gebeurd. Ook geldt in beginsel dat tegen elke dag van de maand mag worden opgezegd. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de opzegtermijn van twee maanden die door […]

Lees verder

Opzegtermijn langer dan een maand is niet toegestaan

Waar gaat de uitspraak over Opzegtermijn langer dan een maand is in strijd met de wet. Algemene voorwaarden zijn onredelijk bezwarend. Consument heeft recht op vergoeding. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft met name betrekking op de vraag per wanneer de consument de overeenkomst mocht opzeggen en welke gevolgen dat heeft voor […]

Lees verder