Opzeggen overeenkomst

Beëindigen plaatsingsovereenkomst wegens ongepast gedrag kind onredelijk

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de plaatsingsovereenkomst met de consument opgezegd. De consument verzoekt tot het terugdraaien van de opzegging. De ondernemer stelt dat deze opzegging contractueel mogelijk is. Hij beroept zich op bepalingen uit de algemene voorwaarden. Deze bieden de mogelijkheid om een contract op te zeggen, wanneer daarvoor zwaarwegende reden […]

Lees verder

Ondernemer had overeenkomst niet per direct mogen opzeggen

Waar gaat de uitspraak over Alvorens per direct op te zeggen had ondernemer aan ouder de keus moeten geven: of per direct opzeggen of per direct externe hulp inschakelen. Dat heeft de ondernemer nagelaten. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomst voor de zoon […]

Lees verder

Niet alleen maar opzeggen per eerste van de maand

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn met elkaar een opvangovereenkomst aangegaan, welke uiteindelijk door de consument is opgezegd. In geschil is de vraag vanaf wanneer de overeenkomt is opgezegd. De ondernemer beroept zich op de overeengekomen regeling dat enkel tegen de eerste dag van de maand kan worden opgezegd. Volgens de consument is deze […]

Lees verder

Ondernemer mag overeenkomst niet eenzijdig opzeggen

Waar gaat de uitspraak over Opzeggen overeenkomst door ondernemer is onzorgvuldig geweest. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de reden en de wijze van opzegging van de overeenkomst betreffende de buitenschoolse opvang van de zoon van de consument door de ondernemer. Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst […]

Lees verder