Opzegging overeenkomst

Geen gewichtige reden voor gedeeltelijke opzegging opvangovereenkomst. Ondernemer verantwoordelijk voor toezicht kinderen buiten schooltijd.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over het door de ondernemer opzeggen van één dag opvang, omdat de ondernemer de opvang op de dinsdag vanwege logistieke en organisatorische problemen niet meer kan uitvoeren. De ondernemer kan op deze dag de kinderen niet meer van school ophalen. De consument verlangt dat de opzegging voor […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst ondernemer om zwaarwegende reden terecht. Bijzondere vorm opvang verlangt basisvaardigheden kind.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer om zwaarwegende reden. De consument stelt dat de opzegtermijn niet in acht is genomen en dat geen sprake is van een zwaarwegende reden voor opzegging. Deze zwaarwegende reden bestaat er volgens de ondernemer uit dat de zoon van […]

Lees verder

Intensieve zorgbehoefte zoon consument rechtvaardigt opzegging opvangovereenkomst door ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of sprake is van een zwaarwegende reden waardoor de ondernemer de opvangovereenkomst mocht opzeggen. De ondernemer is van mening dat de zoon van de consument, ondanks extra doelgerichte ondersteuning, in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuteropvang van de ondernemer, niet op zijn plek […]

Lees verder

Geen steekhoudende argumenten die de eenzijdige opzegging door ondernemer om zwaarwegende reden rechtvaardigen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige opzegging van de overeenkomst voor buitenschoolse opvang (NSO) door de ondernemer voor de kinderen van de consument per 1 januari 2024. Gebleken is dat de reden van opzegging voor de ondernemer vooral is gelegen in een verstoorde relatie met de consument. Voor de andere punten […]

Lees verder

Consument dient gedurende opzegtermijn opvangkosten te betalen. Onvoldoende bewijs dat ondernemer tariefsverhoging bekend heeft gemaakt.

Waar gaat de uitspraak over? De consument was niet tevreden met de dienstverlening van de ondernemer en maakte zich zorgen over de kwaliteit van de opvang, nu haar zoon na de opvang steeds overprikkeld was. Vanwege die overgevoeligheid op de prikkels heeft de consument, na advies van de GGD, de opvangovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. […]

Lees verder

Beëindiging opvangovereenkomst op grond van zwaarwegende redenen door ondernemer redelijk

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over opzegging van de opvangovereenkomst. Eerder is de overeenkomst door de ondernemer opgezegd en toen oordeelde de commissie dat de opzegging niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen, zoals vastgesteld in de Algemene Voorwaarden en daarom was de klacht van de consument gegrond. De ondernemer diende zich […]

Lees verder
1 2 3 7