Opzegging overeenkomst

Ondernemer heeft zoon consument onvoldoende passend begeleid, maar opzegging overeenkomst blijft in stand.

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer zijn zorgplicht tegenover haar zoon niet voldoende heeft nageleefd, hij de opvangovereenkomst abrupt heeft beëindigd zonder de grond daarvoor  mede te delen en de consument onprofessioneel heeft bejegend. De ondernemer erkent dat de communicatie met de consument beter had gekund, maar wat betreft […]

Lees verder

Angst voor betalingsachterstanden geen grondslag voor opzegging nieuwe opvangovereenkomst door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de plaatsingsovereenkomst voor de opvang van de dochter van de consument door de ondernemer nog voor de start van de overeengekomen opvangdatum. De reden van opzegging is dat er in het verleden facturen van de ondernemer (door onmacht) niet zijn betaald. De schuld […]

Lees verder

Eenzijdige opzegging door ondernemer vanwege zwaarwegende reden gerechtvaardigd gezien feiten en omstandigheden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de opvangovereenkomst voor de opvang van de zoon van de consument door de ondernemer. De beëindiging voor kwam voor de consument als een verrassing en heeft grote gevolgen voor haar werk.  De ondernemer stelt er alles aan gedaan te hebben om de opvang […]

Lees verder

Opvangovereenkomst door consument per direct opgezegd, commissie bepaalt dat consument maand opvangkosten verschuldigd is.

Waar gaat de uitspraak over? Omdat de consument de kwaliteit van dienstverlening van de ondernemer zodanig slecht vond, heeft de consument besloten de opvang van haar dochter per direct te beëindigen. De consument meent niet gehouden te zijn aan de opzegtermijn van een maand en eist een schadevergoeding en ter onderbouwing een aantal voorvallen en […]

Lees verder

Geen gewichtige reden voor gedeeltelijke opzegging opvangovereenkomst. Ondernemer verantwoordelijk voor toezicht kinderen buiten schooltijd.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over het door de ondernemer opzeggen van één dag opvang, omdat de ondernemer de opvang op de dinsdag vanwege logistieke en organisatorische problemen niet meer kan uitvoeren. De ondernemer kan op deze dag de kinderen niet meer van school ophalen. De consument verlangt dat de opzegging voor […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst ondernemer om zwaarwegende reden terecht. Bijzondere vorm opvang verlangt basisvaardigheden kind.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer om zwaarwegende reden. De consument stelt dat de opzegtermijn niet in acht is genomen en dat geen sprake is van een zwaarwegende reden voor opzegging. Deze zwaarwegende reden bestaat er volgens de ondernemer uit dat de zoon van […]

Lees verder
1 2 3 7