Opzegging overeenkomst

Consument mag overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd opzeggen o.g.v. artikel 16 van de toepasselijke voorwaarden

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een medio 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het geven van motorrijlessen. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks oktober 2007.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder