Opzegging

Geen sprake van internationaal misdrijf door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument had een sportschoolabonnement bij de ondernemer. De consument is van mening dat de handelwijze  van de ondernemer als een misdrijf tegen de menselijkheid gekwalificeerd moet worden en doet daarvoor een beroep op internationaal (straf)recht. De consument is van mening dat her hardhandig en op gewelddadige wijze tegen hem […]

Lees verder

Ondernemer onderbouwt kosten onvoldoende

Waar gaat de uitspraak over? De consument volgde een deeltijdopleiding Fysiotherapie bij de ondernemer. De consument heeft de opleiding tussentijds beëindigd, waarna hij een factuur van de ondernemer ontving. De consument is van mening dat er onterecht annuleringskosten worden gerekend. Het was aan de ondernemer om desgevraagd te onderbouwen waarom hij meent recht te hebben […]

Lees verder

Onvoldoende concreet herstructureringsplan

Waar gaat de uitspraak over? Het betreft een groepsklacht. De consument verlangt de opzegging van de huurovereenkomst vanwege een herstructureringsplan ongeldig te verklaren. De ondernemer heeft verweer gevoerd. De herstructureringsplannen zijn onvoldoende concreet, zodat de klacht van de recreant gegrond wordt verklaard. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend […]

Lees verder

Herstructureringsplannen onvoldoende concreet, opzegging niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over? Het betreft een groepsklacht. De opzegging van de huurovereenkomst door de ondernemer is niet rechtsgeldig, omdat de herstructureringsplannen onvoldoende concreet en inzichtelijk zijn. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Recreatie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Opzegging zonder herstructureringsplan niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over? De consument betwist de rechtsgeldigheid van de opzegging van haar vaste plaats. De consument voert aan dat er geen herstructureringsplan is overgelegd. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend, maar heeft zijn standpunt tijdens de mondelinge behandeling ingebracht. De commissie oordeelt dat er geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging, omdat […]

Lees verder

Rechtsgeldige opzegging vanwege herstructurering

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer de overeenkomst heeft opgezegd vanwege een voorgenomen herstructurering van het park. Het niet (tijdig) verstrekken van die informatie is echter niet strijdig met artt. 5.1 en 5.2 van de RECRON-voorwaarden. De commissie oordeelt dat er sprake is van een rechtsgeldige opzegging. De klacht […]

Lees verder

Geen sprake van opzettelijk informatie achterhouden, ondernemer heeft opgezegd conform voorwaarden

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een chalet op het terrein van de ondernemer. Ongeveer een maand daarna werd een herstructurering aangekondigd. Als de consument had geweten dat er herstructureringsplannen waren, was hij niet tot de koop overgegaan. De consument verlangt een vergoeding van de geleden schade, alsmede een vergoeding voor gederfd recreatiegenot. […]

Lees verder