Opzegging

Consument mocht abonnement opzeggen vanwege verhuizing

Waar gaat de uitspraak over? De consument had een sportschoolabonnement bij de ondernemer. De consument heeft het abonnement opgezegd vanwege een verhuizing naar een andere stad. De consument is van mening dat hij vroegtijdig op mocht zeggen op basis van de algemene voorwaarden. De ondernemer heeft geen standpunt kenbaar gemaakt bij de commissie. De commissie […]

Lees verder

Recreatieondernemer heeft overeenkomst op goede gronden opgezegd

Waar gaat de uitspraak over? De consument vecht de opzegging van de overeenkomst door de ondernemer aan. De consument was in de veronderstelling dat het een en ander reeds was uitgepraat. De ondernemer heeft de overeenkomst opgezegd, omdat de consument heeft ‘geknoeid’ met de bekabeling van de elektrakast. Volgens de ondernemer heeft de consument daarmee […]

Lees verder

Ondernemer maakt niet duidelijk waarom abonnement eenzijdig is opgezegd

Waar gaat de uitspraak over? De consument had een sportschoolabonnement bij de ondernemer. De consument klaagt erover dat de ondernemer het abonnement eenzijdig heeft opgezegd. De consument verlangt hervatting van het abonnement. De ondernemer heeft geen standpunt kenbaar gemaakt bij de commissie. Nu de ondernemer niet heeft gereageerd, staat het door de consument gestelde vast. […]

Lees verder

Geen sprake van internationaal misdrijf door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument had een sportschoolabonnement bij de ondernemer. De consument is van mening dat de handelwijze  van de ondernemer als een misdrijf tegen de menselijkheid gekwalificeerd moet worden en doet daarvoor een beroep op internationaal (straf)recht. De consument is van mening dat her hardhandig en op gewelddadige wijze tegen hem […]

Lees verder

Ondernemer onderbouwt kosten onvoldoende

Waar gaat de uitspraak over? De consument volgde een deeltijdopleiding Fysiotherapie bij de ondernemer. De consument heeft de opleiding tussentijds beëindigd, waarna hij een factuur van de ondernemer ontving. De consument is van mening dat er onterecht annuleringskosten worden gerekend. Het was aan de ondernemer om desgevraagd te onderbouwen waarom hij meent recht te hebben […]

Lees verder

Onvoldoende concreet herstructureringsplan

Waar gaat de uitspraak over? Het betreft een groepsklacht. De consument verlangt de opzegging van de huurovereenkomst vanwege een herstructureringsplan ongeldig te verklaren. De ondernemer heeft verweer gevoerd. De herstructureringsplannen zijn onvoldoende concreet, zodat de klacht van de recreant gegrond wordt verklaard. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend […]

Lees verder

Herstructureringsplannen onvoldoende concreet, opzegging niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over? Het betreft een groepsklacht. De opzegging van de huurovereenkomst door de ondernemer is niet rechtsgeldig, omdat de herstructureringsplannen onvoldoende concreet en inzichtelijk zijn. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Recreatie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Opzegging zonder herstructureringsplan niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over? De consument betwist de rechtsgeldigheid van de opzegging van haar vaste plaats. De consument voert aan dat er geen herstructureringsplan is overgelegd. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend, maar heeft zijn standpunt tijdens de mondelinge behandeling ingebracht. De commissie oordeelt dat er geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging, omdat […]

Lees verder

Geschil betreft hoogte eindafrekening, consument ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft middels zijn verweerschrift aangevoerd dat de consument tegen de verkeerde partij zou klagen. De ondernemer heeft dan ook verzocht om de consument niet-ontvankelijk te verklaren. De ondernemer is van mening dat de consument tegen de netbeheerder had moeten klagen, nu de netbeheerder verantwoordelijk is voor de meters. […]

Lees verder

Rechtsgeldige opzegging vanwege herstructurering

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer de overeenkomst heeft opgezegd vanwege een voorgenomen herstructurering van het park. Het niet (tijdig) verstrekken van die informatie is echter niet strijdig met artt. 5.1 en 5.2 van de RECRON-voorwaarden. De commissie oordeelt dat er sprake is van een rechtsgeldige opzegging. De klacht […]

Lees verder