Orderbevestiging

De reparatie was niet in opdracht doch wel noodzakelijk. Aanleiding de kosten te matigen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 12 november 1996 tussen partijen tot stand gekomen reparatie-overeenkomst. De onderne­mer heeft zich daar­bij ver­plicht tot reparatiewerk­zaamheden tegen de daarvoor door de consument te beta­len prijs van f 969,65. De reparatie is geschied om­streeks 12 tot en met 14 november 1996.   De […]

Lees verder

Op de orderbevestiging was opgenomen dat de radio niet goed functioneert. Ondernemer dient de radio kosteloos te repareren.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 september 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, [merk en type], datum eerste toelating 21 januari 2003, kilometerstand 27.500, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.999,– inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar […]

Lees verder

Consument behoeft niet meer te betalen dan is overeengekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 april 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing en het opslaan van een inboedel. Voor de opslag van de goederen is een prijs overeengekomen van € 108,– per maand. Het uitvoeren van het opslaan van de […]

Lees verder

Op door de consument van handtekening voorziene orderbevestiging is aangegeven dat montagewerk exclusief het leidingwerk is

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 juni 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.400,–. De levering vond plaats op of omstreeks 9 november 2011. De consument heeft op […]

Lees verder
  • 29 mei 2013
  • Wonen

Door ondertekening van orderbevestiging door consument is een overeenkomst tot stand gekomen. Ondernemer vordert op goede gronden nakoming

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 19 juli 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.227,–. De levering vond plaats op of omstreeks 16 juli 2010. (Gedeeltelijk)   Standpunt van de consument   […]

Lees verder
  • 29 mei 2013
  • Wonen

Orderbevestiging door consument voor akkoord ondertekend. Ondernemer maakt aannemelijk dat consument kosten verschuldigd is.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 28 maart 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een badkamer en een toiletset (hierna te noemen: het gekochte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.694,–.   De levering heeft niet plaatsgevonden. […]

Lees verder
  • 29 mei 2013
  • Wonen

Ondernemer heeft grote beurt uitgevoerd zonder opdrachtbevestiging. Consument moet deel betalen, anders is er sprake van ongerechtvaardigde verrijking

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 21 augustus 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden aan de auto van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 722,–.   De consument heeft een bedrag van […]

Lees verder

Verzenden factuur moet beschouwd worden als schriftelijke bevestiging van de order. Overeenkomst totstandgekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 4 mei 2001 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van [2 all in one apparaten] (kleurenprinter, kleurenscanner en kleurencopier). Op de aan de consument verzonden factuur is hiervoor een prijs vermeld van ƒ 117,50 per stuk, exclusief 19% […]

Lees verder

Mislukken subsidieaanvraag niet voor rekening ondernemer. Ondernemer heeft hier inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 14 april 2000 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het vervangen van loden drinkwaterleidingen in de kruipruimte tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 719,81 (ƒ 1.586,25) inclusief BTW. De overeenkomst is uitgevoerd in midden mei 2000.   De consument […]

Lees verder