Oudercommissie

Tariefsverhoging mocht in dit geval in redelijkheid en billijkheid worden doorgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het al dan niet voldoende aanleveren van informatie door de ondernemer aan de oudercommissie. De ondernemer wil elk jaar de tarieven (prijs per uur) verhogen. De oudercommissie wil van de ondernemer duidelijke informatie waaruit blijkt dat de prijs die gevraagd wordt acceptabel is; een financiële onderbouwing. De […]

Lees verder

Kinderopvangorganisatie zegt opvang op vanwege gebrek aan vertrouwen in ouder

Onderwerp van het geschil Een ouder die lid is van de oudercommissie, dient als ouder, niet als lid van de oudercommissie, een klacht in bij de gemeente. Zij volgt de interne klachtenprocedure bij de kinderopvangorganisatie niet. Ook liet de ouder zich tegenover nieuwe medewerkers negatief uit over de kinderopvangorganisatie. Haar gedragingen hebben het vertrouwen van […]

Lees verder