Overeenkomst/opdrachtgever

Notaris moet goed uitleggen waarom hij een zaak niet behandeld o.g.v. een gehanteerde “goedkope” formule, maar mag een zaak wel weigeren bijvoorbeeld als de zaak naar zijn inzicht te complex is.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de totstandkoming van de overeenkomst tot dienstverlening en kosten terzake de overdracht van een woning waarbij de cliënt koper van de woning was. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dit standpunt op het […]

Lees verder

Consument handelt niet na opdrachtbevestiging. Daarmee komt de opdracht tot stand en moet hij betalen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de declaratienota die cliënten van de notaris hebben ontvangen. Standpunt van de cliënten Voor het standpunt van de cliënten verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. Er is geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand gekomen en de notaris […]

Lees verder

Notaris zou opdracht niet goed hebben uitgevoerd. Inhoud vaststellingsovereenkomst ligt echter primair bij partijen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de declaratienota die cliënte van de notaris heeft ontvangen. Standpunt van de cliënte, zoals ter zitting nader toegelicht Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. Cliënte heeft van de notaris een nota […]

Lees verder

Verkoper komt na 8 jaar met verzoek om depot en rente. Depotverzoek is niet verjaard. Rente wordt afgewezen nu notaris heeft aangegeven dat gemaakte kosten uitstijgen boven de gegenereerde rente over het depotbedrag.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet correct afhandelen van een verrekening van een bedrag in het depot na verkoop van de woning en de weigering tot uitkering van rentevergoeding op de derdengeldenrekening. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern […]

Lees verder

Client kon redelijkerwijze weten dat voorbereidende werkzaamheden diende te worden verricht. Op grond van algemene voorwaarden mag notaris bij het niet doorgaan van overdracht die kosten in rekening brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de declaratienota. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. De partner van cliënt heeft door de makelaar een voorlopige koopovereenkomst laten opmaken voor de aankoop van het deel […]

Lees verder

Cliënten hebben geen opdracht gegeven tot het opstellen van het testament, maar zijn wel uit andere hoofde aansprakelijk. Opdrachtgever overleden en cliënten moeten declaratie als erfgenamen voldoen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaratie van de notaris voor de opstelling van de verklaring van erfrecht en de declaratie van de notaris voor het opmaken van een concepttestament voor wijlen de heer [naam cliënt, tevens gemachtigde van cliënten]. De cliënten hebben een bedrag van € 2.939,27 niet betaald […]

Lees verder