Overeenkomst

Klacht over gebrekkige accu onvoldoende geobjectiveerd

Waar gaat de uitspraak over? In het onderhavige geschil klaagt de consument over de (laad-) capaciteit en het verbruik van zijn hybride auto. Het in de verkoopbrochure vermelde verbruik wordt in de praktijk bij lange na niet gehaald en de actieradius en capaciteit zijn in de praktijk lager dan de normen die het merk hanteert. […]

Lees verder

Commissie acht zich niet bevoegd om te beslissen over een verzekeringsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit door de consument gesloten E-Bike verzekering voor de fiets van diens echtgenote. Deze overeenkomst is ten tijde van de aanschaf van die e-bike tot stand gekomen door tussenkomst van de ondernemer, die daarbij optrad als  verzekeringsagent/assurantietussenpersoon. De commissie is […]

Lees verder

Geconstateerd gebrek rechtvaardigt ongedaanmaking koopovereenkomst niet, maar de ondernemer moet wél compenseren

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de geleverde auto niet voldoet aan de overeenkomst. De ondernemer heeft een auto aangeboden in een bepaalde uitvoering. De auto die is afgeleverd mist echter een aantal accessoires die deze uitvoering wel zou moeten hebben. De consument doet een beroep op dwaling en wil […]

Lees verder

Toepassing salderingsregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de toepassing van de salderingsregeling. De ondernemer saldeert per kwartaal en de consument betoogt dat dit niet mag. De saldering zou per jaar moeten gaan. Volgens de ondernemer schrijft de wettelijke regeling voor dat bij een variabel kwartaal contract, de prijs ook per kwartaal is. In […]

Lees verder

Ondernemer moet eerst op de hoogte worden gebracht voordat consument verdere stappen onderneemt

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een overeenkomst tussen partijen, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot de verkoop en levering van een auto, tegen (inruil en bij-)betaling door de consument. De consument is van mening dat de ingeruilde auto een ondeugdelijk product is. Hij verlangt van de ondernemer volledige vergoeding […]

Lees verder

Hoogte courtage wordt niet naar beneden bijgesteld

Waar gaat de uitspraak over? De consument is niet tevreden over de dienstverlening van de makelaar. Omdat de dienstverlening volgens de consument benedenmaats is, heeft de consument de factuur onbetaald gelaten en bij de commissie gedeponeerd. De consument wil betalen voor de dienstverlening, maar vraagt de commissie het te betalen bedrag te matigen. De makelaar […]

Lees verder

Gebruiker platform is impliciet akkoord gegaan met tegenprestatie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst(en). Daarbij heeft de ondernemer het gebruik van haar website en diensten (platform) aangeboden voor het zoeken en (ver)kopen op afstand van producten en diensten tegen een door de consument te verrichten tegenprestatie (zoals het aanmaken van een account, […]

Lees verder

Consument moet overeenkomst en tarief met nieuwe energieleverancier aanvaarden

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de levering van energie overgenomen van de voormalig energieleverancier van de consument. De voormalig energieleverancier is namelijk failliet gegaan. De consument stelt dat de voorwaarden en de leveringsovereenkomst met de ondernemer niet op tijd kenbaar zijn gemaakt en dat de tarieven buitensporig hoog zijn. De ondernemer geeft […]

Lees verder
1 2 3 29