Overeenkomst

Geschil over totstandkoming van opvangovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft haar zoon aangemeld voor kinderopvang bij de ondernemer. De ondernemer heeft de aanmelding bevestigd, maar legt uit dat de zoon op de wachtlijst is geplaatst. In het geschil is de vraag of er een opvangovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. De commissie is van oordeel dat […]

Lees verder

Geschil over beëindiging afwezigheidstegoed en ruilbeleid kinderopvang

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer eenzijdig heeft besloten niet langer mee te werken aan het ‘afwezigheidstegoed.’ De consument geeft aan dat een afwezigheidstegoed ter waarde van € 3.471,71 te hebben opgebouwd. De ondernemer schrijft in het verweerschrift dat de regels omtrent het ruilen van opvangdagen geen onderdeel van […]

Lees verder

Saldering en terugleververgoeding bij dynamische energiecontracten

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak betreft een geschil tussen een klager en een energieonderneming over de wijze van saldering van afgenomen elektriciteit met door de klager geproduceerde elektriciteit, evenals de terugleververgoeding. De klager stelt dat de ondernemer niet jaarlijks saldeert en een afwijkend tarief hanteert voor teruggeleverde elektriciteit, wat schade veroorzaakt. De ondernemer […]

Lees verder

Ondernemer heeft zich voldoende ingespannen jegens de consument

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een montuur met multifocale glazen van de ondernemer. De consument kan met de bril, ondanks verschillende glazen, niet goed lezen. Ook kan consument met de bril niet goed in de verte zien. De ondernemer is geen resultaatsverbintenis aangegaan, maar een inspanningsverbintenis. De commissie is van oordeel dat […]

Lees verder

Minderjarige dochter van de consument boekte een vakantie, overeenkomst is door commissie vernietigd

Waar gaat de uitspraak over? De minderjarige dochter van de consument heeft zonder toestemming een vakantie geboekt bij de ondernemer. Dat heeft zij gedaan op haar eigen naam, maar met de geboortedatum van de consument. De consument verlangt vernietiging van de overeenkomst. De ondernemer is het niet eens met het standpunt van de consument, omdat […]

Lees verder

Klacht te laat ingediend

Waar gaat de uitspraak over?  De klager stelt de ondernemer ervoor aansprakelijk dat hij te lang heeft gewacht met het leveren van energie na de aanvraag van de aansluiting. De ondernemer voert aan dat de klager niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar klacht, aangezien de klacht later dan 12 maanden na de datum waarop de […]

Lees verder

Per ongeluk aangeboden vast contract moet gehandhaafd worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over een nieuw contract dat de consument gesloten heeft bij de ondernemer. De ondernemer heeft de tarieven verhoogd terwijl er volgens de consument sprake is van een vast contract. De ondernemer stelt dat er geen sprake is geweest van een nieuw aangegaan contract, maar van een lopend […]

Lees verder
1 2 3 35