Overeenkomsten met geadresseerden

 • Home >>
 • Overeenkomsten met geadresseerden

Er is sprake van een coulance-afspraak en geen bewaarovereenkomst omdat de bewaarservice niet schriftelijk is aangegaan en er geen kosten aan verbonden zijn.

Onderwerp van het geschil   Het niet nakomen van een gentleman agreement.   Standpunt van ondernemer   Het standpunt van TPG luidt in hoofdzaak als volgt.   In het onderhavige geval gaat het volgens TPG om een klacht van een consument als geadresseerde en in die hoedanigheid heeft de consument geen contractuele relatie met TPG. […]

Lees verder
 • 18 november 2013
 • Post

Foutieve doorzendservice; ondernemer in dit geval niet aansprakelijk.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de aansprakelijkheid van TPG voor een foutieve doorzendservice.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in het kader van zijn verhuizing gebruik gemaakt van de doorzendservice van TPG. De doorzendperiode liep van 13 mei tot en […]

Lees verder
 • 3 juni 2013
 • Post

Onjuiste uitvoering van overeengekomen vakantieservice overeenkomst; ondernemer in dit geval niet aansprakelijk.

Onderwerp van het geschil Onderwerp van het geschil is de onjuiste uitvoering door PTT van een tussen partijen overeengekomen vakantieservice overeenkomst en de aansprakelijkheid hiervoor van PTT.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   De PTT vakantieservice heeft ondanks mijn opgave de post niet doorgestuurd naar het […]

Lees verder
 • 3 juni 2013
 • Post

Niet functionerende verhuisservice; consument recht op vergoeding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een niet functionerende verhuisservice.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft voor de doorzending van de poststukken in [zijn postbus] naar een tijdelijk adres in [het buitenland] afgesloten. Deze service liep van 1 oktober 2009 tot en […]

Lees verder
 • 7 mei 2013
 • Post

Onjuist uitgevoerde verhuisservice; consument recht op vergoeding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een onjuist door TNT Post uitgevoerde verhuisservice.   De consument heeft op 23 januari 2009 de klacht voorgelegd aan TNT Post.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben verhuisd naar [het buitenland] en heb een doorzendservice bij TNT […]

Lees verder
 • 7 mei 2013
 • Post