Overig

Onterechte ontbinding contract wegens verhuizing basisschool

Waar gaat de uitspraak over? De basisschool van de zoon van consument verhuist tijdelijk naar een andere wijk. Om deze reden heeft de ondernemer de overeenkomst tot voorschoolse opvang met de consument ontbonden. De consument klaagt over onzorgvuldige communicatie aan de kant van de ondernemer. De ondernemer heeft de wijziging van de overeenkomst te laat […]

Lees verder

Leefgeld Volledig Pakket Thuis (VKT) moet voldoen aan richtlijnen NIBUD

Waar gaat de uitspraak over De cliënt woont bij de zorgaanbieder. Hij heeft recht op maaltijden en tussendoortjes. De cliënt stelt dat de zorgaanbieder niet (voldoende) voldoet aan de verplichting om tussendoortjes te verzorgen. Daarnaast krijgt hij te weinig leefgeld per maand. De cliënt vraagt schadevergoeding. De zorgaanbieder beroept zich op niet-ontvankelijkheid. De zorgaanbieder geeft […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over Tijdens de zitting hebben de partijen een onderling vergelijk bereikt. Daarop heeft de commissie het geschil niet inhoudelijk beoordeeld. De commissie heeft het vergelijk wel vastgelegd in de uitspraak. De uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op annuleringskosten van de door de consument bij de ondernemer gestarte […]

Lees verder

Schikking tijdens de zitting

Waar gaat de uitspraak over Tijdens de mondelinge behandeling van het geschil hebben de partijen alsnog overeenstemming bereikt over de manier waarop het geschil opgelost zal worden. De commissie heeft de schikking overgenomen in de uitspraak. Hierin staat dat de ondernemer de consument een bewijs omtrent de kosten voor het examen zal sturen. De uitspraak […]

Lees verder

Opzegging opvangovereenkomst wegens gevaarlijk gedrag

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomst inzake de zoon van de consument eenzijdig heeft mogen opzeggen. Volgens de ondernemer is er sprake van zwaarwegende redenen die de gedeeltelijke beëindiging/wijziging van de overeenkomst rechtvaardigen. Als reden werd gegeven gevaarlijk gedrag mede omdat de zoon uit […]

Lees verder

Zorgaanbieder treft geen verwijt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een klacht over de behandelaar bij de zorgaanbieder. De behandelaar heeft hem ten onrechte een nieuwe intake laten doen, en daarbij de cliënt bespot, terwijl de cliënt zijn vorige behandeling wilde afmaken. Daarnaast zijn afspraken niet nagekomen. De zorgaanbieder stelt voldoende inspanning te hebben geleverd. Alle klachtonderdelen […]

Lees verder

Essentie van klacht onduidelijk

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt erover dat er onvoldoende naar zijn hulpvraag is geluisterd. Volgens cliënt is er onterecht geconstateerd dat hij geen eetstoornis heeft. Hij wenst een schadevergoeding. De zorgaanbieder geeft aan dat er in samenspraak met de cliënt is geconstateerd dat er onvoldoende aanwijzingen waren voor een eetstoornis. De zorgaanbieder […]

Lees verder

Vordering koper op verkoper kan niet op makelaar worden verhaald

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de makelaar heeft nagelaten om in de verkoopomschrijving op Funda erbij te vermelden dat het huis dient te worden aangepast aan huidige maatstaven (met betrekking tot een septic tank). De consument is later gedagvaard door de koper van de woning, omdat er een verborgen gebrek […]

Lees verder

Rolluiken vertonen geen gebrek

Waar gaat de uitspraak over? De consument wilde bij zijn nieuwe woning dezelfde rolluiken als bij zijn oude woning. De ondernemer kon deze niet leveren. De geleverde alternatieve rolluiken vertoonden “uitbuikings verschijnselen”. De consument wenst ontbinding van de overeenkomst. De commissie wijst dit verzoek af, omdat de rolluiken technisch gezien in orde zijn en het […]

Lees verder

Vakantiehuisje voor de tweede keer niet mogelijk door coronamaatregelingen

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een verblijf geboekt in een vakantiehuisje, welk verblijf niet kon doorgaan wegens coronamaatregelen. Daarna heeft hij met de gekregen voucher een ander verblijf geboekt. Dit kon ook niet doorgaan wegens coronamaatregelen. Nu wenst de consument het betaalde bedrag terug. De ondernemer voert aan dat de consument het […]

Lees verder