Overig

Partijen hebben ter zitting geschikt, consument krijgt geld terug

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de tot stand gekomen overeenkomst tussen de partijen, waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om een meerdaagse pakketreis te doen verzorgen voor twee personen naar Krakau (Polen). De consument moest hier € 1.043,– voor betalen. De partijen hebben op de zitting overeenstemming bereikt over de manier […]

Lees verder

afkoppelen en definitief verwijderen van 1 warmtepomp

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het afkoppelen en definitief verwijderen van 1 warmtepomp van het bronnet. De consument heeft in februari 2018 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument wil na offerte door de warmteleverancier voor eigen rekening […]

Lees verder

Warmtemeter moeilijk af te lezen (fysiek). Leverancier moet onderzoek doen naar mogelijkheid en kosten andere plaats. Kosten bij verplaatsen delen (2)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het verplaatsen van (de afleesunit van) de warmte meter. De consument heeft in oktober 2017 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De meterstanden kunnen niet op een normale wijze worden afgelezen. Het is slechts […]

Lees verder

De voor de consument te lage warmtelevering (temperatuur) gedurende de nacht via de collectieve warmte installatie, is conform de collectieve vastgestelde stooklijn

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het leveren van warmte. De consument heeft in december 2017 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de warmteleverancier. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft in de nacht, als hij moet zitten van de pijn, meer warmte nodig dan […]

Lees verder

Geen vergoeding voor geringe storing. De oorzaak van de door de consument beweerde koude moet worden gezocht in zijn eigen stookgedrag

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het leveren van warmte. De consument heeft in oktober 2015 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Regelmatig zijn er kleine en grote storingen na plaatsing medio 2014 van een klimaat gestookte verwarmingsketel. Op 14, […]

Lees verder

Warmtemeter moeilijk af te lezen (fysiek). Leverancier moet onderzoek doen naar mogelijkheid en kosten andere plaats. Kosten bij verplaatsen delen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de wijze van aflezen van de warmte(verbruiks)meters. De consument heeft in november 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De klacht is dat de standen van de warmteverbruiksmeters niet anders dan op onnatuurlijke wijze […]

Lees verder

Verkeerde informatie over VOG komt ondernemer duur te staan

Onderwerp van het geschil Een ondernemer geeft een echtpaar onjuiste informatie over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Volgens de ondernemer moeten de ouders ook een VOG hebben bij opvang aan huis. Dit blijkt niet wettelijk verplicht te zijn. De ondernemer moet de kosten die gemaakt zijn vanwege het aanvragen van een VOG gedeeltelijk vergoeden. Het […]

Lees verder

Vertrouwensrelatie geschaad doordat in korte tijd vijf makelaars elkaar hebben opgevolgd zonder dat daarover een behoorlijke communicatie heeft plaatsgevonden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument de in rekening gebrachte courtage verschuldigd is aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In één jaar tijd hebben wij veel makelaars gehad van het kantoor van de ondernemer. Er is […]

Lees verder