Overig

Ondernemer moet in gelegenheid worden gesteld om probleem op te lossen

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een pakketreis geboekt inclusief autohuur. Op de plaats van bestemming wilde de consument dat haar partner als bestuurder zou worden vermeld. De autoverhuurmaatschappij wilde daaraan niet meewerken waarna de consument elders een auto heeft gehuurd. Volgens de commissie heeft de consument de ondernemer niet voldoende in de […]

Lees verder
  • 27 januari 2023
  • Reizen

Schade door (wijze van informeren over) stroomonderbreking

Waar gaat de uitspraak over? De klager klaagt erover dat de ondernemer heeft een stroomonderbreking heeft aangekondigd, welke uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden. Van dit laatste is de klager echter nooit geïnformeerd. Later is er alsnog (op een andere dag) een stroomonderbreking geweest. De klager stelt schade te hebben geleden en wil dit verhalen op de […]

Lees verder

Buitenlandse vlucht doet niks aan bevoegdheid commissie af

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer stelt dat de commissie niet bevoegd is, maar dat de Belgische geschillencommissie bevoegd is. Daarom zal de commissie nu eerst een uitspraak over haar bevoegdheid doen. De commissie stelt aan de hand van de stukken vast dat de Nederlandse tak van de ondernemer de organisator van de reis […]

Lees verder
  • 23 november 2022
  • Reizen

Unierechtelijke rechtsbescherming van de consument prevaleert

Waar gaat de uitspraak over? De commissie oordeelt aan de hand van de communicatie tussen partijen dat de ondernemer zich in het rechtsverkeer presenteert als de verhuurder van de accommodaties. Het in het Europese Unie geldende uitgangspunt dat de consument rechtsbescherming verdient, staat eraan in de weg dat de commissie niet bevoegd zou zijn. De […]

Lees verder
  • 23 november 2022
  • Reizen

Compensatie voor storing aan telefoon en internet vanwege inadequaat optreden ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over een storing van internet en telefoon. De consument wenst vergoeding. De ondernemer beroept zich op de algemene voorwaarden en stelt dat de consument niet in aanmerking komt voor vergoeding, omdat er niet of nauwelijks sprake was van uitval. Toch heeft de ondernemer een vergoeding aangeboden, omdat […]

Lees verder

Onterechte ontbinding contract wegens verhuizing basisschool

Waar gaat de uitspraak over? De basisschool van de zoon van consument verhuist tijdelijk naar een andere wijk. Om deze reden heeft de ondernemer de overeenkomst tot voorschoolse opvang met de consument ontbonden. De consument klaagt over onzorgvuldige communicatie aan de kant van de ondernemer. De ondernemer heeft de wijziging van de overeenkomst te laat […]

Lees verder

Toepassing salderingsregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over toepassing van de salderingsregeling. De consument betoogt dat het gehele verbruik per jaar gesaldeerd moet worden met de in dat jaar ingevoede stroom. Volgens de ondernemers is het duidelijk dat de wettelijke regeling voorschrijft dat er per kwartaal gesaldeerd moet worden. De commissie benadrukt eerst dat […]

Lees verder

Waarschuwingsbrief omtrent grensoverschrijdend gedrag moet uit dossier verwijderd worden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt woont op een beschermd wonen locatie van de zorgaanbieder. Cliënt is op die locatie in een worsteling met een andere bewoner terechtgekomen. Hierop is de cliënt mondeling en schriftelijk gewaarschuwd dat soortgelijk grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot opzegging van de behandelingsovereenkomst. De cliënt vindt deze waarschuwingsbrief onterecht, omdat hij […]

Lees verder

Toepassing salderingsregeling en elektriciteit

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de consument wordt de salderingsregeling niet juist toegepast. De ondernemer saldeert per kwartaal in plaats van per jaar. De ondernemer meent dat het salderen per kwartaal de juiste wijze is. De dag voor de zitting zijn de Kamervragen over dit onderwerp beantwoord. De commissie oordeelt dat de ondernemer een […]

Lees verder

Geen overeenkomst tussen partijen

Waar gaat de uitspraak over? Er is geen overeenkomst gesloten tussen partijen. Er is dus nooit overeengekomen om eventuele geschillen door de Geschillencommissie te laten beslechten. De commissie verklaart zich onbevoegd om van het geschil kennis te nemen. De uitspraak De beoordeling van de bevoegdheid van de commissie Het Reglement van deze geschillencommissie luidt voor […]

Lees verder
1 2 3 6