Overig

Partijen schikken alsnog ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vervoerdersovereenkomst tussen consument en ondernemer. Partijen hebben tijdens de zitting alsnog geschikt. Hierdoor is de commissie niet toegekomen aan een inhoudelijke behandeling. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Post (verder te noemen: de […]

Lees verder
  • 20 november 2023
  • Post

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Partijen zijn het niet eens met de financiële eindafrekening. Partijen zijn tijdens de zitting alsnog tot een onderlinge oplossing gekomen. De consument hoeft niet de gehele factuur te voldoen. De schikking wordt vastgelegd in de uitspraak. De uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de […]

Lees verder
  • 14 februari 2023
  • Groen

Ondernemer moet in gelegenheid worden gesteld om probleem op te lossen

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een pakketreis geboekt inclusief autohuur. Op de plaats van bestemming wilde de consument dat haar partner als bestuurder zou worden vermeld. De autoverhuurmaatschappij wilde daaraan niet meewerken waarna de consument elders een auto heeft gehuurd. Volgens de commissie heeft de consument de ondernemer niet voldoende in de […]

Lees verder
  • 27 januari 2023
  • Reizen

Vloer bewerkt met product, waardoor schade is geleden

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over advies dat zij heeft gekregen in een filiaal van de ondernemer, waardoor de consument schade heeft geleden. De ondernemer stelt dat het onwaarschijnlijk is dat de consument het betreffende advies heeft ontvangen, omdat op de verpakking van het product staat omschreven tot welk gebruik het product […]

Lees verder

Retourzending komt voor risico en rekening van de consument

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een laptop gekocht bij de ondernemer en deze vervolgens retour gestuurd. Het pakket is niet aangekomen bij de ondernemer en de consument verwijt het de ondernemer dat hij geen onderzoek heeft ingesteld naar het vermiste pakket. De ondernemer geeft aan dat de consument geen bewijs heeft overgelegd […]

Lees verder

Schade door (wijze van informeren over) stroomonderbreking

Waar gaat de uitspraak over? De klager klaagt erover dat de ondernemer heeft een stroomonderbreking heeft aangekondigd, welke uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden. Van dit laatste is de klager echter nooit geïnformeerd. Later is er alsnog (op een andere dag) een stroomonderbreking geweest. De klager stelt schade te hebben geleden en wil dit verhalen op de […]

Lees verder

Buitenlandse vlucht doet niks aan bevoegdheid commissie af

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer stelt dat de commissie niet bevoegd is, maar dat de Belgische geschillencommissie bevoegd is. Daarom zal de commissie nu eerst een uitspraak over haar bevoegdheid doen. De commissie stelt aan de hand van de stukken vast dat de Nederlandse tak van de ondernemer de organisator van de reis […]

Lees verder
  • 23 november 2022
  • Reizen

Unierechtelijke rechtsbescherming van de consument prevaleert

Waar gaat de uitspraak over? De commissie oordeelt aan de hand van de communicatie tussen partijen dat de ondernemer zich in het rechtsverkeer presenteert als de verhuurder van de accommodaties. Het in het Europese Unie geldende uitgangspunt dat de consument rechtsbescherming verdient, staat eraan in de weg dat de commissie niet bevoegd zou zijn. De […]

Lees verder
  • 23 november 2022
  • Reizen
1 2 3 6