Overig

Compensatie voor storing aan telefoon en internet vanwege inadequaat optreden ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over een storing van internet en telefoon. De consument wenst vergoeding. De ondernemer beroept zich op de algemene voorwaarden en stelt dat de consument niet in aanmerking komt voor vergoeding, omdat er niet of nauwelijks sprake was van uitval. Toch heeft de ondernemer een vergoeding aangeboden, omdat […]

Lees verder

Onterechte ontbinding contract wegens verhuizing basisschool

Waar gaat de uitspraak over? De basisschool van de zoon van consument verhuist tijdelijk naar een andere wijk. Om deze reden heeft de ondernemer de overeenkomst tot voorschoolse opvang met de consument ontbonden. De consument klaagt over onzorgvuldige communicatie aan de kant van de ondernemer. De ondernemer heeft de wijziging van de overeenkomst te laat […]

Lees verder

Toepassing salderingsregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over toepassing van de salderingsregeling. De consument betoogt dat het gehele verbruik per jaar gesaldeerd moet worden met de in dat jaar ingevoede stroom. Volgens de ondernemers is het duidelijk dat de wettelijke regeling voorschrijft dat er per kwartaal gesaldeerd moet worden. De commissie benadrukt eerst dat […]

Lees verder

Waarschuwingsbrief omtrent grensoverschrijdend gedrag moet uit dossier verwijderd worden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt woont op een beschermd wonen locatie van de zorgaanbieder. Cliënt is op die locatie in een worsteling met een andere bewoner terechtgekomen. Hierop is de cliënt mondeling en schriftelijk gewaarschuwd dat soortgelijk grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot opzegging van de behandelingsovereenkomst. De cliënt vindt deze waarschuwingsbrief onterecht, omdat hij […]

Lees verder

Toepassing salderingsregeling en elektriciteit

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de consument wordt de salderingsregeling niet juist toegepast. De ondernemer saldeert per kwartaal in plaats van per jaar. De ondernemer meent dat het salderen per kwartaal de juiste wijze is. De dag voor de zitting zijn de Kamervragen over dit onderwerp beantwoord. De commissie oordeelt dat de ondernemer een […]

Lees verder

Geen overeenkomst tussen partijen

Waar gaat de uitspraak over? Er is geen overeenkomst gesloten tussen partijen. Er is dus nooit overeengekomen om eventuele geschillen door de Geschillencommissie te laten beslechten. De commissie verklaart zich onbevoegd om van het geschil kennis te nemen. De uitspraak De beoordeling van de bevoegdheid van de commissie Het Reglement van deze geschillencommissie luidt voor […]

Lees verder

Leefgeld Volledig Pakket Thuis (VKT) moet voldoen aan richtlijnen NIBUD

Waar gaat de uitspraak over De cliënt woont bij de zorgaanbieder. Hij heeft recht op maaltijden en tussendoortjes. De cliënt stelt dat de zorgaanbieder niet (voldoende) voldoet aan de verplichting om tussendoortjes te verzorgen. Daarnaast krijgt hij te weinig leefgeld per maand. De cliënt vraagt schadevergoeding. De zorgaanbieder beroept zich op niet-ontvankelijkheid. De zorgaanbieder geeft […]

Lees verder
  • 26 augustus 2022

Klacht over handelen BOA-medewerker kan niet worden behandeld

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer doet een beroep op niet-ontvankelijkheid van de consument. Het gaat om een weigering door een BOA-medewerker om een opgemaakt proces-verbaal te corrigeren en aan te vullen. De ondernemer voert aan dat de consument niet-ontvankelijk is, omdat de commissie op grond van het reglement geen zaken behandelt die betrekking […]

Lees verder

Aankoop gedaan door onderneming van consument

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een telefoon gekocht bij de ondernemer, welke binnen de garantietermijn kapot is gegaan. De ondernemer heeft de telefoon niet gerepareerd. Uit de overgelegde documenten blijkt dat het aannemelijk is dat de onderneming van de consument de aankoop heeft gedaan, waardoor de commissie niet bevoegd is om van […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over Tijdens de zitting hebben de partijen een onderling vergelijk bereikt. Daarop heeft de commissie het geschil niet inhoudelijk beoordeeld. De commissie heeft het vergelijk wel vastgelegd in de uitspraak. De uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op annuleringskosten van de door de consument bij de ondernemer gestarte […]

Lees verder