Overig

Er is geen bewijs dat de consument een opdracht heeft gegeven aan de makelaar. De consument is ook niet door deze werkzaamheden gebaat.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of er een contractuele relatie tussen partijen bestaat op grond waarvan de consument enig bedrag verschuldigd is geworden.   De consument heeft een bedrag van € 595,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in juni 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   […]

Lees verder

Makelaar had de identiteit van de huurder vast moeten stellen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze bij de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst bij de totstandkoming van een huurovereenkomst heeft verzuimd de identiteit van de huurder vast te stellen.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

De makelaar heeft de inhoud van de overeenkomst gewijzigd na ondertekening door een van partijen. Ernstige misslag.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft door de consument aan de makelaar verweten wijziging van de bepalingen van de koopovereenkomst omtrent over te nemen zaken zonder toestemming van de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft eigenmachtig een passage in […]

Lees verder

Niet vast staat dat de ondernemer de opdracht tot het nameten van de hoogte van de plafonds op zich heeft genomen met het doel vast te stellen of de kast zou passen. Niet schadeplichtig.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze een onjuiste plafondhoogte heeft doorgegeven waardoor een meubel is aangeschaft dat niet past in de woning.   Door de consument is een bedrag van € 1.000,– in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt van […]

Lees verder

Verkoopmakelaar moet zich inspannen om het pand van buiten waarneembaar te voorzien van bekendmakingen waaruit blijkt dat dit te koop wordt aangeboden. V-bord is niet verplicht.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze geen dubbelwandig V-bord aangebracht heeft en zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting. De consument heeft een bedrag van € 350,– niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder
1 4 5 6