Overlast

Consument voldoende gecompenseerd voor water- en stankoverlast

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft verstoppingen in het rioolstelsel van een camping, wat resulteerde in water- en stankoverlast. De consument huurde een accommodatie en kreeg al op de eerste dag te maken met een verstopping. De situatie verslechterde en uiteindelijk moest de vakantie vroegtijdig worden afgebroken. De ondernemer heeft de huursom terugbetaald, […]

Lees verder

Derving vakantiegenot vanwege (ingrijpende) werkzaamheden op camping.

Onderwerp van het geschil Dit betreft een door de ondernemer doorgevoerde prijsverhoging.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument klaagt over het feit dat door de ondernemer een te hoge huurstijging is opgelegd voor het jaar 2004 en daarna. De recreant stelt dat de tariefwijziging […]

Lees verder

Overlast door vlooienbeten.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft overlast door vlooienbeten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurde met een gezelschap van 8 personen een huis in Frankrijk voor de periode 28 augustus 2004 tot 4 september 2004. Op maandag 30 augustus […]

Lees verder

Overlast door huisdieren. Ondernemer dient gedragsregels te handhaven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet handhaven door de ondernemer van de bij hem geldende gedragsregels. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt al sinds 1985 een standplaats bij de ondernemer. De consument koos de camping speciaal wegens de rust waarmee de […]

Lees verder

Tussentijdse opzegging dient hier als schriftelijke waarschuwing te worden beschouwd. Tussentijdse opzegging nietig.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer naar aanleiding van een vechtpartij.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt een vaste standplaats bij de ondernemer sinds 1999. Op 3 augustus 2006 heeft de […]

Lees verder