Overlast

Overlast door huisdieren. Ondernemer dient gedragsregels te handhaven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet handhaven door de ondernemer van de bij hem geldende gedragsregels. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt al sinds 1985 een standplaats bij de ondernemer. De consument koos de camping speciaal wegens de rust waarmee de […]

Lees verder

Tussentijdse opzegging dient hier als schriftelijke waarschuwing te worden beschouwd. Tussentijdse opzegging nietig.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer naar aanleiding van een vechtpartij.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt een vaste standplaats bij de ondernemer sinds 1999. Op 3 augustus 2006 heeft de […]

Lees verder

Commissie neemt aan dat rommel niet zodanig was dat een maatregel zoals de ondernemer heeft genomen (plaatsen van contractant op zwarte lijst CVG) geboden was.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurd appartement en groepsaccommodatie in de periode van 30 juni tot en met 2 juli 2006 voor een bedrag van € 833,80. De consument heeft op 18 juli 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het […]

Lees verder

Geluidsoverlast ondervonden vanwege (Veenhoop)festival. Commissie kent vergoeding toe ten bedrage van 50% van het kampgeld over vier dagen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet verstrekken van informatie door de ondernemer over een naburig muziekfestival.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument informeerde in juni 2006 telefonisch of er op de camping van de ondernemer nog een standplaats vrij was voor […]

Lees verder

Verkeersoverlast vanwege intensief verkeer op naastgelegen weg.

Onderwerp van het geschil Dit betreft gestelde geluidsoverlast op de camping. Standpunt van de consument De consument stelt dat tijdens het verblijf op de camping sprake was van zodanige overlast van verkeer op de pal naast de camping gelegen weg, dat hij het verblijf voortijdig heeft afgebroken. De consument geeft resultaten van door hem gehouden […]

Lees verder

Derving vakantiegenot vanwege (ingrijpende) werkzaamheden op camping.

Onderwerp van het geschil Dit betreft een door de ondernemer doorgevoerde prijsverhoging.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument klaagt over het feit dat door de ondernemer een te hoge huurstijging is opgelegd voor het jaar 2004 en daarna. De recreant stelt dat de tariefwijziging […]

Lees verder