Overlast

Commissie neemt aan dat rommel niet zodanig was dat een maatregel zoals de ondernemer heeft genomen (plaatsen van contractant op zwarte lijst CVG) geboden was.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurd appartement en groepsaccommodatie in de periode van 30 juni tot en met 2 juli 2006 voor een bedrag van € 833,80. De consument heeft op 18 juli 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het […]

Lees verder

Geluidsoverlast ondervonden vanwege (Veenhoop)festival. Commissie kent vergoeding toe ten bedrage van 50% van het kampgeld over vier dagen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet verstrekken van informatie door de ondernemer over een naburig muziekfestival.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument informeerde in juni 2006 telefonisch of er op de camping van de ondernemer nog een standplaats vrij was voor […]

Lees verder

Verkeersoverlast vanwege intensief verkeer op naastgelegen weg.

Onderwerp van het geschil Dit betreft gestelde geluidsoverlast op de camping. Standpunt van de consument De consument stelt dat tijdens het verblijf op de camping sprake was van zodanige overlast van verkeer op de pal naast de camping gelegen weg, dat hij het verblijf voortijdig heeft afgebroken. De consument geeft resultaten van door hem gehouden […]

Lees verder

Derving vakantiegenot vanwege (ingrijpende) werkzaamheden op camping.

Onderwerp van het geschil Dit betreft een door de ondernemer doorgevoerde prijsverhoging.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument klaagt over het feit dat door de ondernemer een te hoge huurstijging is opgelegd voor het jaar 2004 en daarna. De recreant stelt dat de tariefwijziging […]

Lees verder

Overlast door vlooienbeten.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft overlast door vlooienbeten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurde met een gezelschap van 8 personen een huis in Frankrijk voor de periode 28 augustus 2004 tot 4 september 2004. Op maandag 30 augustus […]

Lees verder