Overlijden

Opvolgende eigenaar treedt in rechten en plichten van gewezen verhuurder van wie hij de verhuurde zaak overneemt.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de huurprijs van de standplaats.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument stelt dat de ondernemer hem ten onrechte huur in rekening brengt. Met de rechtsvoorganger is een regeling getroffen die erop neerkomt dat de consument tot 1 […]

Lees verder