Overmacht

Beëindiging arbeidsovereenkomst vormt geen bijzondere omstandigheid om een leaseovereenkomst zonder opzegvergoeding te beëindigen

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een leaseovereenkomst gesloten bij de ondernemer, waarna haar arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. Van de uitkering die de consument aanvraagt kan zij het leasecontract niet betalen, daarom verzoekt zij tot beëindiging. Specifiek wijst zij naar het contract, waarin volgens haar is opgenomen dat wanneer de consument in betalingsonmacht buiten […]

Lees verder

Onvoldoende beschikbare taxi’s is geen overmacht, maar behoort tot het bedrijfsrisico van de ondernemer

Waar gaat de uitspraak over De consument wordt gebeld dat de bestelde taxi niet komt. De consument heeft ander vervoer moeten regelen en hij declareert de kosten bij de ondernemer. Er waren plotseling minder taxi’s beschikbaar en dus moest de ondernemer keuzes maken. Dat is overmacht volgens de ondernemer. De commissie vindt van niet. Te […]

Lees verder