Post-operatieve zorg

Het ziekenhuis heeft voldoende onderzocht of de cliënt in aanmerking kwam voor opname op de Verpleegafdeling Psychiatrie of voor revalidatie of herstelzorg. Dat was niet het geval. Hoewel thuiszorg mogelijk was, koos de cliënt zelf voor het zorghotel.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Rijnstate, gevestigd te Arnhem. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 6 […]

Lees verder

Het regelen van nazorg in een zorghotel is niet de taak van een ziekenhuis, ziekenhuis noemde dit als optie, door de cliënt zelf te regelen. De overdracht was goed, klacht is ongegrond.

In het geschil tussen Cliënte en Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder