Postoperatieve zorg

Omdat de cliënte vijf dagen na de galblaasoperatie nog steeds kampte met hevige pijn, had de chirurg zich moeten inspannen om de oorzaak van deze pijnklachten te achterhalen. Indien nodig had de cliënte direct doorverwezen kunnen worden naar een maag-lever-darm-arts. Klacht gegrond

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Heelkundig Instituut Nederland, gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: de zorginstelling) gemachtigde: [naam], [naam advocatenkantoor] te [plaats]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder