Postzending - vermissing

Geschillencommissie Post oordeelt over vermissing postpakket naar Spanje

Waar gaat de uitspraak over? Het betreft een vermist postpakket naar Spanje. De consument stelt dat een foutief ingegeven adres op een PostNL-punt resulteerde in het niet ontvangen van het pakket. PostNL heeft 40% van de kosten vergoed, wat de consument onvoldoende acht. Hij eist volledige vergoeding. De ondernemer erkent de fout en concludeert dat […]

Lees verder
 • 11 augustus 2023
 • Post

Vermist goud; een gedeelte van de zending tussen het innemen van de zending en de aankomst in het sorteercentrum is uit pakket gehaald; verschil gewicht pakket is vastgesteld; klacht gegrond

Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Post (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 24 januari 2017 te Utrecht. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. […]

Lees verder
 • 3 juni 2017
 • Post

Samengesteld pakket; groter risico dat de twee delen gescheiden raken; dit risico is niet van algemene bekendheid; medewerker had onwetende consument daarop moeten attenderen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vermist pakket. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb een aangetekend pakket naar Iran verzonden, maar niet alles is daar aangekomen. Ik verlang een schadevergoeding. Standpunt van PostNL Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt. Wanneer […]

Lees verder
 • 27 maart 2017
 • Post

Vermissing pakket met verzekerservice; hoogte schadevergoeding is afhankelijk van het op verzendbewijs vermeld verzekerd bedrag; aansprakelijkheid eveneens beperkt tot vermeld bedrag.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een via PostNL verzonden poststuk. De consument heeft op 1 februari 2016 de klacht voorgelegd aan PostNL. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 17 april 2015 heeft de consument een pakket met een MacBook erin verstuurd naar Rusland. Omdat […]

Lees verder
 • 20 augustus 2016
 • Post

Track en trace brengt niet mee dat sprake is van een verzekering; ondernemer niet aansprakelijk wegens vermissing pakket.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een via PostNL verzonden poststuk. De consument heeft op 22 september 2015 de klacht voorgelegd aan PostNL. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 14 september 2015 heeft de consument een pakket met daarin een horloge verstuurd met track en […]

Lees verder
 • 16 mei 2016
 • Post

Vermissing van de bankbiljetten; consument had zelf op de hoogte moeten zijn van de geldende invoerbepalingen van Iran voor zijn verzending van bankbiljetten; klacht ongegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door de consument via PostNL verzonden poststuk. De consument heeft op 7 mei 2015 de klacht voorgelegd aan PostNL. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft op 18 april 2015 een envelop met bankbiljetten (€ 2.000,–) aangetekend […]

Lees verder
 • 29 april 2016
 • Post

Geen afzendergegevens op pakket vermeld; ondernemer in dit geval niet aansprakelijk voor de schade wegens de vermissing van het pakket.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een via PostNL verzonden poststuk. De consument heeft op 21 juli 2015 de klacht voorgelegd aan PostNL. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft een pakket verstuurd naar Frankrijk, dit goed verpakt en verzekerd laten versturen. Dit pakket […]

Lees verder
 • 8 maart 2016
 • Post

Retourneren poststukken; in de adressering staan twee afleveradressen: postbus en adres. Daarnaast was een poststuk niet gefrankeerd. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft door de consument via PostNL verzonden poststukken. De consument heeft op 18 februari 2015 de klacht voorgelegd aan PostNL. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Zonder aanwijsbare oorzaak heeft PostNL een door de consument op 29 januari 2015 verzonden brief […]

Lees verder
 • 14 oktober 2015
 • Post

Ipad per aangetekende post verzonden; pakket vermist; consument geen adres aan de buitenzijde van het pakket vermeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door de consument via PostNL verzonden poststuk. De consument heeft op 16 februari 2015 de klacht voorgelegd aan PostNL. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft haar iPad als aangetekend pakket aan RePod gestuurd, maar de geadresseerde […]

Lees verder
 • 3 oktober 2015
 • Post

Verzekerde zending: verzekerd is de vooraf opgegeven waarde.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verzending van een poststuk. De consument heeft op 15 april 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft twee brillen naar een geadresseerde in het buitenland gestuurd. Het pakket is verzonden […]

Lees verder
 • 23 december 2014
 • Post