Praktijkopleiding

Ondernemer trok examen twee dagen voor examendatum in zonder toestemming consument

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer kan niet 2 dagen voor de examendatum het examen intrekken, nu consument daarvoor geen toestemming heeft verleend en omdat daardoor het examen is komen te vervallen. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen gesloten overeenkomst voor het leveren door de ondernemer […]

Lees verder

Rijschool moet aantal lessen bijhouden op de leskaart. Aantal genoteerde lessen is leidend voor Berekening.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 april 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een pakket rijlessen; een theorie-examen en twee voorafgaande rijlessen. Bij brief van 2 oktober 2008 heeft de ondernemer een factuur aan de consument gezonden voor een bedrag van € 300,–, […]

Lees verder