Prijs

Ondernemer mag terugkomen op eerder gedane aanbod

Waar gaat de uitspraak over? De consument bracht zijn laptop ter reparatie bij de ondernemer. De consument is akkoord gegaan met de door de ondernemer verstrekte prijsopgave. Echter, een aantal dagen later volgde een tweede prijsopgave. De consument verlangt de reparatie conform de eerste prijsopgave. De ondernemer voert aan dat de eerste prijsopgave is vervallen, […]

Lees verder

Ondernemer mocht elektratarief eenzijdig wijzigen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de door de ondernemer gehanteerde tarieven voor elektra. De consument is van mening dat de ondernemer een te hoog tarief hanteert. De commissie is van oordeel dat de ondernemer niet is gebonden aan het eerder gecommuniceerde lagere tarief, omdat daarbij een expliciet voorbehoud is gemaakt. De mogelijkheid […]

Lees verder

Consument kon niet weten dat overeenkomst met derde was gesloten, platform derhalve contractpartij

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een tuinset via een platformwebsite. Het is de bedoeling geweest dat niet het platform, maar de ondernemer de contractpartij van de consument was. Uit de stukken is echter niet gebleken dat voor de consument ondubbelzinnig en duidelijk was dat een derde partij betrokken was bij de overeenkomst. […]

Lees verder

Consument kan zich niet beroepen op termijn indienen tariefswijziging, alleen oudercommissie kan dit

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument heeft de ondernemer voor de jaren 2019 en 2020 een tariefswijziging doorgevoerd, zonder dat hij daarvoor op tijd een adviesaanvraag aan de oudercommissie heeft gedaan. Volgens de algemene voorwaarden moet een tariefswijziging voor 1 september van ieder kalenderjaar aan de oudercommissie worden voorgelegd. De consument stelt dat […]

Lees verder

Ondernemer mag tariefsverhoging toepassen ondanks negatief advies oudercommissie

Waar gaat de uitspraak over De oudercommissie heeft een negatief advies uitgebracht voor de tariefsverhoging van €0,16 per uur voor alle BSO-pakketten. De inhoudelijke onderbouwing voor de tariefsverhoging ontbreekt. Het gelijktrekken van de marktpositie met de andere aanbieders is voor de oudercommissie niet voldoende. De ondernemer vindt de extra verhoging noodzakelijk, omdat het huidige tarief […]

Lees verder
1 2 3 8