privacy/ informatieverstrekking

  • Home >>
  • privacy/ informatieverstrekking

Zorgaanbieder mag toestemmingsverklaring overleden patiënt niet weigeren

Waar gaat de uitspraak over? De moeder van klaagster is overleden. Klaagster heeft na haar overlijden om inzage gevraagd in het medisch dossier van moeder. De zorgaanbieder heeft inzage geweigerd vanwege het ontbreken van een rechtsgeldige toestemmingsverklaring. De commissie is van oordeel dat de toestemmingsverklaring voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt. De […]

Lees verder