Procedure

Tegenvallende cruise. Reisorganisator niet in de gelegenheid gesteld om de als ongewenst ervaren situatie nog tijdens de cruise voor hem te verbeteren.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 15 februari 2016 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich heeft verplicht tot het leveren van een vliegreis naar Hamburg (Duitsland) voor 2 personen alsmede een cruise op de [naam schip], gedurende de periode van 10 tot en met 24 […]

Lees verder
  • 20 september 2017
  • Reizen

Klager heeft gedurende de reis geen contact opgenomen met de reisorganisator hetgeen op grond van artikel 19 van de op dat moment geldende algemene voorwaarden wel in de rede had gelegen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 maart 2015 via het boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een rondreis voor 2 personen naar Zuid Afrika met verblijf in diverse hotels op basis van logies en ontbijt, voor de periode van […]

Lees verder
  • 17 september 2016
  • Reizen

Niet–ontvankelijk. Klager heeft getekend voor ontvangst ANVR-reis-voorwaarden. Slechte gezondheid in dit geval geen plausibele reden termijnoverschrijding.

De commissie ontving op 7 oktober 2003 een brief van klager waarin de commissie ervan in kennis wordt gesteld dat klager een geschil heeft met de reisorganisator. De commissie constateert op grond van de overgelegde stukken dat de termijn waarbinnen het geschil aan de commissie kan worden voorgelegd, is overschreden. Volgens artikel 5 van het […]

Lees verder

Termijnoverschrijding door indiening van de klacht bij de Belgische geschillencommissie Reizen. Niet-ontvankelijk.

De ANVR Reisvoorwaarden zijn op de overeenkomst van toepassing. Artikel 17 van de ANVR Reisvoorwaarden geeft aan hoe de reiziger dient te handelen bij klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst. Artikel 17 lid 2 bepaalt dat een klacht, die gedurende de reis niet naar tevredenheid wordt opgelost, uiterlijk binnen één maand na afloop van […]

Lees verder

Termijnoverschrijding wordt niet gerechtvaardigd door ziekte moeder.

De commissie ontving op 22 juli 2004 het eerste bericht van klager waarin de commissie ervan in kennis wordt gesteld dat hij een geschil heeft met de reisorganisator. Het betreft een vliegreis met verblijf in twee appartementen in Tej Marhaba, Tunesië van 26 april 2004 tot 8 mei 2004. De commissie constateert op grond van […]

Lees verder

Klachten over reisagent met betrekking tot annuleringskostenverzekering; ANVR boekingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 8.3 van de ANVR Boekingsvoorwaarden bepaalt dat klachten over door de reisagent verstrekte adviezen en informatie binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of de verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij de reisagent moeten worden […]

Lees verder

Bloemetje in dit geval wat mager.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 oktober 1999 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar El Arenal op Mallorca in Spanje met verblijf in een appartement op basis van logies […]

Lees verder

Ontvankelijkheid bij kwestie reis- en annuleringsverzekering.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 22 maart 2001 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een bungalow voor zes personen te Disneyland Parijs in Frankrijk op basis van logies, voor de periode van 1 juli […]

Lees verder
1 2 3 5