Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)

  • Home >>
  • Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)

Trouwringen voldoen niet

Waar gaat de uitspraak over De consument is niet tevreden met de door de ondernemer geleverde trouwringen. De commissie het daarmee eens. De ondernemer heeft aangeboden alsnog nieuwe ringen te leveren, maar omdat niet gegarandeerd kan worden dat de ringen identiek zouden zijn, vindt de commissie dat aanbod onvoldoende. De koop wordt ontbonden. Volledige uitspraak […]

Lees verder

Klachten over motor niet eerst bij de ondernemer gemeld

Waar gaat de uitspraak over Na aankoop van tweedehands boot krijgt de consument tot twee keer toe problemen met de motor en laat die door een ander bedrijf oplossen. Volgens de consument heeft de ondernemer hem onjuist geïnformeerd over de staat van de boot. De ondernemer wijst aansprakelijkheid af, omdat de consument bij de eerste […]

Lees verder

In plaats van een steiger in het water kreeg de consument een vlonder in de tuin. Er ligt al een eerdere schikking met de verkoper (niet aannemer). Desondanks moet de aannemer ook schade vergoeden.

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben in juni 2016 een aannemingsovereenkomst gesloten. Onderdeel daarvan was de levering van een vlonder die voor een deel in het water zou worden uitgevoerd. Uiteindelijk wordt de vlonder niet deels in het water maar volledig gelegen in de tuin uitgevoerd. De consument vordert schadevergoeding van de ondernemer waarbij […]

Lees verder

Glazen douchedeur uiteengespat na verwijderen verpakking. Ondernemer had specifieke aanwijzingen moeten geven voor het uitpakken en plaatsen van de glazen douchedeur

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft online twee glazen douchedeuren bij de ondernemer besteld. Op de kartonnen verpakking stonden geen specifieke aanwijzingen vermeld hoe de deuren uit te pakken en er zat alleen een in het Pools gestelde gebruiksaanwijzing bij. De consument heeft ze dus voorzichtig neergelegd en het karton opengesneden. Vervolgens heeft […]

Lees verder

Fouten in grafmonument ter nagedachtenis van een overleden familielid

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft slordig werk afgeleverd. De consument wenst dat de bronzen letter (K) opnieuw wordt geplaatst en dat de zwerfkei en de kleine keien worden gereinigd. De door de commissie ingeschakelde onafhankelijke deskundige heeft geconcludeerd dat de letter (K) wel goed is geplaatst. Het is verre van zeker dat […]

Lees verder

Wel of niet opgeleverd? Verbouwing op onderdelen niet goed uitgevoerd/ afgerond.

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt – samengevat – over door de aannemer niet afgeronde werkzaamheden en over gebreken, die niet of onvoldoende door de onderneming zijn hersteld. Klachten deels gegrond. Volledige uitspraak Behandeling van het geschil De commissie stelt vast dat op de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit het onderhavige geschil voortvloeit de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen […]

Lees verder

Onvolledige en onzorgvuldige afbouw. Gedeeltelijk gegrond.

Waar gaat de uitspraak over Voor de klachten verroeste rail schuifdeur en loslaten afwerklat onder gevelafdekkers geldt, dat deze zien op esthetische gebreken, die op grond van de garantieregeling buiten de garantie vallen. Voor de klachten schade aan stucwerk en plinten door lekkage, schade aan stucwerk garage door lekkage en kitrand toiletpot/klacht geldt dat deze […]

Lees verder

Had ondernemer in offerte aanpassing loodloketten moeten betrekken als onderdeel van de overeengekomen werkzaamheden. De commissie oordeelt van niet. Geen schending waarschuwingsplicht.

Waar gaat de uitspraak over Had ondernemer in offerte aanpassing loodloketten moeten betrekken als onderdeel van de overeengekomen werkzaamheden. De commissie oordeelt van niet. Geen schending waarschuwingsplicht. Volledige uitspraak Behandeling van het geschil De commissie stelt vast dat op de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit het onderhavige geschil voortvloeit de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO2010) van […]

Lees verder

Aanbouw onvoldoende goed afgewerkt en afrekening meerwerk. Klachten gedeeltelijk gegrond

Waar gaat de uitspraak De consument klaagt – samengevat – over door de aannemer niet afgeronde werkzaamheden en over gebreken, die niet of onvoldoende door de onderneming zijn hersteld. Klachten deels gegrond. Volledige uitspraak Behandeling van het geschil De commissie stelt vast dat op de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit het onderhavige geschil voortvloeit de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen (COVO2010) […]

Lees verder